Kunstbilde


Foto: C.Eek

Oksefontenen på Hegermanns plass i Torshovbyen nordøst i Oslo er her sett i en annen vinkel og en annen belysning enn den oftest gjengis.

Oksen og de fire vannspyende øglene er modellert av Asbjørg Betty Borgfelt (1900-1976), som også er mester for Bjørnefontenen ved Majorstuen i Oslo, og dessuten dekorasjoner på både offentlige og private bygg sammesteds.

Torshovbyen ble reist i årene 1917-25 som en del av den sosiale boligbygging som ble ledet av arkitekt og byplansjef Harald Hals (1876-1959). Det ble lagt stor vekt på beplantninger og parkområder, noe vi også kan se i andre av hans omtrent samtidige prosjekter i Oslo, som Ullevål hageby, Nordre Åsen, Ila og Lindern. Disse prosjektene medførte en vesentlig heving av boligstandarden for svært mange.

Oksefontenen fotografert av Anders Beer Wilse (1865-1949), ikke tidligere enn 1929.

Det er antydet at Asbjørg Borgfeldt kan ha vært inspirert av Gefionspringvandet på Kastellet i København (1908) – men forskjellene er nok flere enn likhetene.

ANNONSE