Hovederne på bloggen

“I tidens diskussion om sammenhængskraft og polarisering skal vi derfor huske, hvor meget der står og falder med vores syn på menneskets placering i verden. Når man står i et debatpanel og oplever, hvordan der tales i alle retninger, fordi vi ikke længere er enige om, hvad et menneske inderst inde står i forhold til, aner man konturerne af en splittelse, der stikker meget dybere end forholdet mellem elite og folk.[…]

Den dybeste kløft mellem os i dag er af åndelig karakter. Den står mellem galoperende individualisme og besindelse på hellig forankring og fællesskab, og i kirkens rum er kløften på visse dage larmende synlig. Noget tyder på, at den også er i færd med at blive det i samfundet udenom.”

Sørine Gotfredsen har været til kulturmøde på Mors, og det slog hende, at der blandt elitens debattører hverken kan findes konsensus om, hvorvidt danskerne er splittede – og hvor en sådan splittelse skal findes. Selv mener Gotfredsen godt, at hun kan spore en splittelse i sit virke som præst. Her er der en enorm forskel på de kirkevante og dem, som aldrig kommer i kirken. Sidstnævnte mangler i udstrakt grad den ydmyghed og hensyntagen, som naturligt kommer af den dannelse, som kirkegangen skaber.

ANNONSE

Læs Sørine Gotfredsens indlæg her:

 

 

https://gotfredsen.blogs.berlingske.dk/2017/09/03/den-dybeste-kloeft-mellem-os/

ANNONSE

Læs også

Elitens grimme huse -
Den indre lukkethed -
Fornuften dræber Luther -
Ondskaben er tilbage -
Døden er en farlig løsning -
Den mobile fortabelse -
Den iskolde ensretning -