Hovederne på bloggen

“Sherin Khankan er sandsynligvis inviteret i et forsøg på at signalere mangfoldighed, religionsdialog og åbenhed i et kirkemiljø, hvor man visse steder i en blanding af behagesyge og slap teologi er rede til helt at falde på knæ for ikke at stå fast på noget. Formålet med at befri gudstjenesten synes reelt at grunde i drømmen om at befri den for kristendom, hvilket kun understreges af Christina Lauersens udtalelse om, at hun ikke med sine alternative ritualer vil pege hen på Kristus. Men på fællesskabet. Med andre ord, ud med Jesus og ind med almindelig hygge og en muslimsk prædikant.”

Sørine Gotfredsen går til angreb på domprovst og biskop i Aarhus, der har tilladt en”interaktivt”, ”tværæstetisk” og ”kalejdoskopisk mash-up” i kirken med den kvindelige, islamiske imam Sherin Khankan på prædikestolen. En muslim, der oven i købet “…opfatter kristendommen som usand og for nylig sad på DR2 og beklagede sig over i dette land – der har givet hende alle muligheder – at være underlagt et kristent overherredømme”

Eventen er reelt et forsøg på at befri kirken fra kristendommen mener Sørine Gotfredsen, hvis glimrende indlæg kan læses her:

 

 

http://gotfredsen.blogs.berlingske.dk/2017/02/14/hvad-laver-en-imam-paa-praedikestolen/?_ga=1.205295888.1810247655.1469527884

 

ANNONSE