Kunstbilde

Giotto di Bondone (c.1266-1337) og hans assistenter.
Tempera og forgylling på tre, 91 x 340 cm, Pinacoteca Nazionale di Bologna

Giorgio Vasari (1511-1574) nevner i sin Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori – De mest utmerkede maleres, billedhuggeres og arkitekters liv (utgitt 1550) at Giotto var den første som arbeidet seg ut av det gotiske og byzantinske, og ble en forløper for renessansen.

Dagens bilde, som tidligere var i kirken Santa Maria degli Angeli i Bologna, er etter alt å dømme et sent verk, og antas for det meste å ha blitt utført av Giottos assistenter. Det er et polyptyk med fem felter og dertil en predella – den nederste delen.

Sentralt plasert er en Maestà, en tronende Madonna med barnet på fanget, omgitt av (navngitte) helgener og erkeengler – fra venstre St. Peter med nøkler og kors-stav, gul kappe og blå kjortel, og erkeengelen Gabriel. Til høyre for Madonna erkeengelen Michael i ferd med å overvinne den gamle drage, som beskrevet i Apokalypsen, og ytterst apostelen Paulus med sine tradisjonelle attributter, bok og sverd, rød kappe og grønn kjortel. Over Madonna kikker (hva vi kan anta representerer) Vårherre ned, og de fem portretter i predellaen (ikke navngitt) kan være fra venstre Døperen Johannes, den sørgende Madonna, den tornekronede Jesus, apostelen Johannes og Maria Magdalena.

ANNONSE
ANNONSE