Kunstbilde

Arnold Böcklin (1827–1901)
Tempera på tre, 164 x 250 cm, Alte Nationalgalerie, Berlin.

Tysk titel: Beweinung unter dem Kreuz – Begråtelse under korset

I følge evangeliet etter Johannes 19, 25-27 (DNB 1930), var de her nevnte personer til stede ved selve korsfestelsen:

Men ved Jesu kors stod hans mor og hans mors søster, Maria, Klopas’ hustru, og Maria Magdalena. Da nu Jesus så sin mor, og ved siden av henne den disippel han elsket, sa han til sin mor: Kvinne! se, det er din sønn; derefter sa han til disippelen: Se, det er din mor. Og fra den stund tok disippelen henne hjem til sig.

Selve nedtagelsen omtales sammesteds, vers 38-42:

Men Josef fra Arimatea, som var en av Jesu disipler, dog lønnlig, av frykt for jødene, bad derefter Pilatus at han måtte ta Jesu legeme ned; og Pilatus gav ham lov til det. Han kom da og tok Jesu legeme ned. Men også Nikodemus kom, han som første gang var kommet til ham om natten, og han hadde med sig en blanding av myrra og aloë, omkring hundre pund. De tok da Jesu legeme og svøpte det i linklær med de velluktende urter, således som det er skikk hos jødene ved jordeferd.

Men på det sted hvor Jesus blev korsfestet, var det en have, og i haven en ny grav, som aldri nogen var blitt lagt i; der la de da Jesus, fordi det var jødenes beredelses-dag; for graven var nær ved.

De gjengitte personer, fra venstre mot høyre, lar seg lett forstå som Maria Magdalena (rødhåret), den disippel Jesus elsket, tradisjonelt forstått som apostel og evangelist Johannes, Nikodemus med linkledet, Jesu mor Maria, og Josef av Arimatea (Man kan muligens diskutere hvem som er Josef eller Nikodemus, de har her ingen klare ikonografiske  attributter).

I bakgrunnen gjengis sypresstrær, som vi ofte finner i Böcklins malerier, som i alle varianter av Die Toteninsel.

ANNONSE

Læs også

Nedtagelsen (ca. 1435) -
Noli me tangere! (1553) -
2. påskedag 2018 -
Korsfestelsen (1443-45) -