Kunstbilde

Opnamedatum: 2007-12-10
Albrecht Dürer (1471-1528)

Koldnål, 20,9 × 18,2 cm, Rijksmuseum, Amsterdam

Den hellige familie (Maria, Josef og Jesusbarnet) med Maria Magdalena, apostelen Johannes og Nikodemus. Bildet illustrerer ingen spesiell bibeltekst. Maria Magdalena har sin tradisjonelle attributt salvekrukken, og Johannes er fremstilt som en skjeggløs ung mann. Så vidt jeg kjenner til har ikke Nikodemus noen fastlagt ikonografi, her er han forsynt med en høy hatt.

Mesteparten av Albrecht Dürers bevarte verk er grafikk, tresnitt, trestikk og kobberstikk. Men her har vi også en koldnålsradering. I denne dyptrykk-teknikken riper man direkte i en metallplate med en spiss nål, mens man i kobberstikk skjærer ut fordypningene med en gravstikke, slik at det ikke oppstår grader i metallet – og det ferdige trykk blir skarpere i streken, mens man i en radering også får avtrykk av gradene. Men teknikkene lar seg selvfølgelig kombinere. Trykkplaten påføres deretter farge, det som ligger utenfor fordypningene tørkes vekk, og deretter legges plate og papir i grafikkpressen.

Det spesielle med dyptrykk-teknikker, er at man kan oppnå større tonerikdom enn i høytrykk, etter hvor langt ned i platen man riper eller skjærer, og dermed regulerer mengden av trykkfarge i de enkelte partier.

ANNONSE
ANNONSE