Kunstbilde

Taüll-mesteren, aktiv i første halvdel af 1100-tallet.
Freske overført til ler, 620 x 360 cm, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.

Fresken var oprindelig i Sant Climent i Taüll, men blev overført 1919-1923 og erstattet med kopier.

Det islamske herredømmet over Catalonien varede fra 718 til 801, da det blev underlagt frankerne, og blev en del af Marca Hispanica (Den spanske mark), en bufferzone af kristne grevskaber.

Øverst den tronende Christos Pantokrator – Kristus allherskeren, omgivet af engle og evangelistsymboler. De græske bogstaver alfa og omega (det første og den sidste bogstav i det græske alfabet) viser hen til Johannes’ åbenbaring 22, 13 – Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden, den første og den sidste. Indskriften på bogen, han holder, EGO SUM LUX MUNDI (Jeg er verdens lys) er hentet fra Johannesevangeliet 8,12: “Atter talte Jesus til dem og sagde: »Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.«”.

Under Kristus ser vi fra venstre (delvis) apostelen Thomas, apostelen Bartholomaeus, Jomfru Maria, apostel og evangelist Johannes, og apostelen Jacob (Santiago i Spania) Apostelen Filip er udenfor billedfeltet til højre.

ANNONSE