Mellemspil

Christa Ludwig synger, ved klaveret Gerald Moore.

Wann der silberne Mond durch die Gesträuche blinkt,
Und sein schlummerndes Licht über den Rasen streut,
Und die Nachtigall flötet,
Wandl’ ich traurig von Busch zu Busch.

Überhüllet von Laub girret ein Taubenpaar
Sein Entzücken mir vor; aber ich wende mich,
Suche dunklere Schatten,
Und die einsame Thräne rinnt.

Wann, o lächelndes Bild, welches wie Morgenrot
Durch die Seele mir strahlt, find’ ich auf Erden dich?
Und die einsame Thräne
Bebt mir heißer die Wang’ herab!

Ludwig Christoph Heinrich Hölty (1748–1776).

ANNONSE

2 svar til “Hölty/Brahms – Die Mainacht op.43 nr.2 (1857-64)”

 1. arcil siger:

  Ludwig Heinrich Christoph Hölty (1748-1776) er en av sin tids store, tyske lyrikere, og mange av diktene hans har fått musikk av fremtredende komponister. «Die Mainacht» («Mainatten») er for sin del blitt tonesatt av flere enn Brahms, mellom andre av Franz Schubert og Fanny Mendelssohn-Hensel.

  Dette diktet handler om jeg-personens lengsel og søken etter en ukjent kjæreste som enda ikke er funnet. Det at den kjære bare befinner seg som en (diffus?) drøm i tankene eller i sjelen, bevirker den ensommes tårer og likeså at dueparets kurring – her er jo to som har funnet
  hverandre – vender tankene mot mørket.

  Hölty tilhørte det såkalte Göttinger Dichterbund, Göttinger Hain. Denne kretsen preges generelt sett av glødende begeistring for fedrelandet, kjærlighet til friheten og hat mot tyranner, men også av romantiske følelser og svermerier. Höltys mest sentrale temaer er nok vennskap, kjærlighet og natur.

  Jeg forsøker nedenfor en litt fri ord-til-ord oversettelse, og kommentarer mottas med takk. For å gjøre det lettere å lese samtidig som man lytter, har jeg brukt kortere linjer enn dikteren. Det er selvsagt ikke ideelt, Tallene viser til anmerkningene nedenfor.

  Wann der silberne Mond /……………. / Når den sølvhvite månen
  1) 2)

  durch die Gesträuche blinkt, /………. / blinker gjennom krattet,

  Und sein schlummerndes Licht /…… / og sitt søvndyssende lys 3)

  über den Rasen streut, /……………….. / stør over engen,

  Und die Nachtigall flötet, /………….… / og nattergalen
  fløyter,

  Wandl’ ich traurig /…………………….… / (da) vandrer jeg trist

  von Busch zu Busch. /…………………… / fra
  busk til busk. 4)

  Überhüllet von Laub /……………….…. / Skjult i løvet 5)

  girret ein Taubenpaar /………………… / kurrer et duepar

  Sein Entzücken mir vor; /……………… / sin henrykkelse ned til meg; 6)

  aber ich wende mich, /………………… / men jeg vender meg (bort),

  Suche dunklere Schatten, /……..…… / søker dunklere skygger,

  Und die einsame Träne rinnt. /……. / og en ensom tåre renner. 7)

  Wann, o lächelndes Bild, /…………… / Når, å smilende
  skapning, 8)

  welches wie Morgenrot
  /…………… / (du) som liksom morgenrøden

  Durch dieSeele mir strahlt, /……….. / stråler gjennom min sjel,

  find ich auf Erden dich? /………….… / (når) finner jeg deg
  på (denne) jorden?

  Und die einsame Träne /……….…… / Og den
  ensomme tåren

  Bebt mir heißer /………………………… / skjelver (enda) hetere

  die Wang herab! /……………………… / nedover kinnet (mitt)!

  • arcil siger:

   Anmerkninger:

   1) «Wann»: Eldre språkbruk. Nå brukes «wenn» i fortellende sammenheng («når») og «wann» («når?») i spørsmål, sml. diktets siste vers.
   2) «silberne»: eg. «av sølv»; her om månen som synes å være laget av sølv. («silbern» i betydningen «sølvhvid» finnes i Mohr-Nissen: Tysk-dansk Ordbog, 1900)
   3) «schlummernd»: egtl. «slumrende», «blundende», «sovende». Jeg har tatt utgangspunkt i det beslektede ordet «schlummerig»: «søvndyssende» (Sml. Mohr-Nissen).
   4) «von Busch zu Busch»: Her vet vi vel ikke om dikteren befinner seg i en hage/park eller i en skog. Begge deler er mulig. Nattergalen kan godt høres synge i en hage/park, og dikteren kan vandre fra (pryd)busk til (pryd)busk der. Det kan også dreie seg om en skog, og versjonen «i skog og kratt», «fra buskas til buskas», blir mulig. En engelsk oversettelse bruker «I walk sadly through the woods». Brockhaus utg. 1935 fører opp «Der Busch» også som hageplante, parkplante.
   5) «Überhüllet»: eg. «tildekket av løv»
   6) «mir vor»: eg. «for meg».
   7) «die einsame Träne»: egtl. «den», men jeg foretrekker «en» her, og ser det i sammenheng med siste vers.
   8) «Bild»: eg. «bilde»; her trolig brukt i figurlig betydning, en forestilling om den elskede personen som enda ikke er funnet. Jeg-personen har dannet seg et bilde av sin kjære i tankene sine, i hjertet sitt, og ser så etter denne i skaperverket omkring seg.