Nyt

Bilde: AfDs toppkandidat i Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm, skåler med Beatrix von Storch fra partiledelsen.

Når Alternativ for Tyskland blir større enn CDU er det en historisk dato i tysk politikk, sier CDU-politiker Wolfgang Bosbach  i et intervju med Die Welt. Han sier årsaken er åpenbar: Flyktningpolitikken, og forholdet til islam. Selv om andelen innvandrere er under fem prosent i Mecklenburg-Vorpommern, er det disse spørsmålene som ruver.

Det har med to ting å gjøre: Den folkevandringen Tyskland opplevde i fjor, og hvor myndighetene ikke visste hvem som kom, hvem som hadde beskyttelsesbehov eller hvor man skulle sende tilbake de som fikk avslag. Det andre er at myndighetene med Angela Merkel i spissen helt åpent sier at Tyskland vil bli et annet samfunn. Når hun og andre topp-politikere sier at “islam er en del av eller hører hjemme i Tyskland”, blir folk urolige. Kombinasjonen av disse to faktorene gjør at folk føler at deres samfunn er ved å forandres til noe helt annet, noe ugjenkjennelig. Det vil de ikke ha noe av.

Hvis man ser på valgstatistikken forteller den et tydelig språk:

mecklenburg.vorpommern.wahl2016

Sosialdemokratene går tilbake 5 prosent, CDU 4 prosent, Die Linke (refomert kommunistparti) raser ned 5 prosent. De Grønne blir halvert til 4,8 og det ytterliggående NPD halveres, Fridemokratene ligger stabilt, men ynkelig lavt. AfDs søyle står for 20,8 har en sjokkstigning.

ANNONSE

Den er like sjokkartet når man ser på hvor stemmene til AfD kom fra:

AfD.velgergrunnlag.mecklenburg.vorpommern

AfD stjeler stemmer fra CDU, naturligvis, mer overraskende er det betydelige antallet både fra SPD og Die Linke. Hele 56.000 tidligere hjemmesittere stilte opp og avga stemme til AfD. AfD er ikke noe entydig fenomen. Propagandaen fra CDU og SPD som forsøker å lage skremmebilder og brunbeise AfD ser ikke ut til å virke.

Tvertimot. Velgerne virker fast bestemt. De ønsker å sende et tydelig budskap til establishment. Hvis de etablerte partiene ikke hører, vil velgerne fortsette velgerflukten. Det er parlamentsvalg om et år.

CDU-politiker Wolfang Bosbach er åpenhjertig i intervju med Die Welt. Han sier det er flyktningpolitikk og islam det handler om.

Disse to temaene er blitt hovedtema i hele Europa. Jo sterkere medier og politikere forsøker å mane dem i jorden, eller skamme ut velgerne, som danskene sier, jo klarere vil det bli for velgerne at det er dette det handler om. Fortalen av islam og muslimer, agitasjonen for kulturpraksiser som provoserer moderne borgere, ser ut til å slå tilbake. Det samme ser vi i valgkampen i USA.

Die Welt: Herr Bosbach, die CDU musste sich erstmals bei einer Landtagswahl von der AfD überholen lassen. Was bedeutet das für die Partei der Bundeskanzlerin?

Wolfgang Bosbach: Es ist ein historisches Datum, wenn die CDU in einem Flächenland nur noch drittstärkste Partei ist und hinter der AfD landet. Das Ergebnis entspricht nicht meinen Erwartungen, aber meinen Befürchtungen.

Die Welt: Herr Bosbach, CDU må for første gang se seg slått av AfD i en delstatsvalg. Hva betyr det for forbundskanslerens parti?

Wolfgang Bosbach: Det er en historisk dato, når CDU bare blir tredjestørste i en delstat i det flate nordøst og lander bak AfD. Resultatet tilsvarer ikke mine forventninger, men min frykt.

Bosbach peker på noe interessant. Ved delstatsvalgene i Rheinland-Pfalz og Württemberg i mars gjorde ikke CDU det så dårlig. Hvorfor ikke? Fordi spisskandidatene den gang, Guido Wolf og Julia Klöckner, var kritiske til Merkels flyktningpolitikk og hadde vært det over tid. Velgerne trodde på dem. Denne gang foreslo CDUs toppkandidat, Lorenz Caffier, et forbud mot niqab i det offentlige rum i 11. time, men  ble øyeblikkelig motsagt av andre innen partiet. Slikt vekker ikke tillit, sier Bosbach.

To ting har sørget for velgerflukten: Flyktningkaoset og uttalelser om islam fra høyeste hold.

Bosbach: Es gibt eine Reihe von Themen, die bei vielen Mitgliedern und Wählern für Irritation gesorgt haben – vorsichtig ausgedrückt. Zum Beispiel der Satz: „Der Islam gehört zu Deutschland.“ Ich persönlich kann diesen Satz nicht unterschreiben. Ich bin nicht der Auffassung, dass der Islam ein Teil der nationalen Identität unseres Landes ist. Die in Deutschland lebenden Muslime gehören zu uns, sie sind Teil unserer Gesellschaft. Aber wir haben eine christlich-jüdische Tradition.

Bosbach: Det finnes en rekke saker som har vakt irritasjon hos partimedlemmer og velgere – for å si det forsiktig. For eksempel setningen: “Islam hører hjemme i/er en del av Tyskland”. Jeg kan personlig ikke underskrive denne setningen. Jeg er ikke av den oppfatning at islam er en del av vår nasjonale identitet. De muslimer som bor og lever i Tyskland tihører oss, de er del av våres samfunn. Men vi bygger på en kristelig-jødisk tradisjon.

Dermed åpner Bosbach for en dyp kløft som har åpnet seg ikke bare i Tyskland, men i alle land hvor islam har gjort sitt inntog. Men det er sjelden at politikere fra de store partiene tør å si noe slikt høyt. Ingen Høyre-politiker eller Ap-politiker ville våget å si noe slikt. Vedkommende ville øyeblikkelig blitt irettesatt og kanskje degradert.

Men det sies ute i Europa, av ansvarlige politikere. De ser skriften på veggen. Hvis de ikke kommer velgerne i møte er dette bare begynnelsen.

Hvis man ser på partienes andel av totalt andel stemmeberettigede, ser man en like foruroligende tendense:

mecklenburg.vorpommern.2016

Det største partiet er fortsatt hjemmesitterne, med 38,7 prosent. Bare 11, 6 % av velgerne stemte på Merkel, i hennes egen delstat. Det er en enda større avvisning enn de 13,4 som stemte på AfD.

Men hører Merkel budskapet eller må det ropes enda høyere? Utrolig nok mener heller ikke Bosbach at det finnes noe alternativ til Merkel ved valget på ny Forbundsdagen, til tross for at Die Welt har slått fast at hun ikke har noen alternativ flyktningpolitikk. Det er stø kurs fremover.

Bosbach sier ting som han ikke helt forstår dybden i, når han konstaterer at Merkels slagord “Wir schaffen das” er upresist. Hvem er “vi” og hva er “das”? (Auch bei diesem berühmten Satz „Wir schaffen das“ ist vieles bis heute unklar geblieben: Wer ist „wir“ und was ist „das“?)

Det er det springende punkt.

Hvem er “vi”? Det er grunnlaget for all politikk det her dreier seg om.

https://beta.welt.de/politik/deutschland/article157952812/Historisches-Datum-wenn-CDU-hinter-AfD-landet.html

 

Forsiden: AfDs topkandidat Leif-Erik Holm skåler med Beatrix von Storch fra ledelsen

ANNONSE