Mellemspil

Johannes Brahms (1833-1897) skrev dette verket til minne om sin venn maleren Anselm Feuerbach (1829-1880).

Vi hører Berlin-filharmonikerne og Berliner Rundfunkchor under ledelse av Claudio Abbado.

Friedrich Schillers tekst:

Auch das Schöne muß sterben! Das Menschen und Götter bezwinget,
Nicht die eherne Brust rührt es dem stygischen Zeus.
Einmal nur erweichte die Liebe den Schattenbeherrscher,
Und an der Schwelle noch, streng, rief er zurück sein Geschenk.
Nicht stillt Aphrodite dem schönen Knaben die Wunde,
Die in den zierlichen Leib grausam der Eber geritzt.
Nicht errettet den göttlichen Held die unsterbliche Mutter,
Wann er am skäischen Tor fallend sein Schicksal erfüllt.
Aber sie steigt aus dem Meer mit allen Töchtern des Nereus,
Und die Klage hebt an um den verherrlichten Sohn.
Siehe! Da weinen die Götter, es weinen die Göttinnen alle,
Daß das Schöne vergeht, daß das Vollkommene stirbt.
Auch ein Klaglied zu sein im Mund der Geliebten ist herrlich;
Denn das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab.

ANNONSE

Ét svar til “Johannes Brahms – Nänie, Op. 82 (1881)”

 1. arcil siger:

  Her møter vi et praktfullt dikt og en like praktfull musikk. Hva gjelder teksten er det bare å henvise til … https://no.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4nie
  … hvor det ligger en grei oversettelse til norsk og en ditto analyse. Likeså er der en tilstrekkelig og kortfattet omtale av de guder og guddommelige hendelser som diktet omtaler.

  For meg som sitter i glasshus, er det nok ikke lurt å kritisere andres oversettelser til norsk, men jeg kan ikke holde meg helt. Gamle grinbitere som jeg må få lov til å spikke litt fliser:
  Jeg forsoner meg ikke med at så mange tyske presensformer er overført til norske preteritumsformer (feks «stillt» – «kunne stille» i steden for «kan stille» /«stiller»). Jeg har sjekket tre ulike engelske oversettelser som alle oversetter all tysk presens med engelsk presens.
  Jeg stiller spørsmålstegn ved «Selv det vakre skal dø»; for meg er det korrekte «må dø», og nyansen ikke uvesentlig. Alle de tre engelske oversettelsene bruker «must».
  «das Gemeine» overført til «menigmann», blir for meg nærmest galt. Slik jeg oppfatter det, må man se sammenhengen, eller snarere motsetningen, mellom «das Schöne» i tredje siste linje og «das Gemeine» i siste linje, altså noe i retning av «det vakre» og «det ikke-vakre» (de tre ulike engelske oversettelsene har henholdsvis oversatt «das Gemeine» med: «the ignoble» – «the
  ordinary» – «for that which is common»). Jeg kunne foreslått: «det skjønne/vakre» kontra «det ordinære»/»det alminnelige»/»det vanlige». For meg står det slik at diktet handler om «det skjønne» (skjønnheten) ikke om «den skjønne» (en person (menigmann)): alt vakkert går til grunne, men det vakre vil bli husket og lever videre i en klagesang.