Kunstbilde


Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669)
Etsning, 14,1 x 17,1 cm, Metropolitan Museum of Art, New York

Utdrivelsen av kremmere og pengevekslere fra Templet nevnes i alle de fire kanoniske evangelier. Svøben av Reb omtales bare i Johannes-evangeliet, og det er dermed nærliggende å anta at det som illustreres er Johannes 2, 13-17 (Dansk Bibel 1933):

Og Jødernes Påske var nær, og Jesus drog op til Jerusalem. Og han fandt siddende i Helligdommen dem, som solgte Okser og Får og Duer, og Vekselerne. Og han gjorde en Svøbe af Reb og drev dem alle ud af Helligdommen, både Fårene og Okserne, og han spredte Vekselerernes Småpenge og væltede Bordene. Og han sagde til dem, som solgte duer: “Tager dette bort herfra; gører ikke min Faders Hus til en Købmandsbod!” Hans Disciple kom i Hu, at der er skrevet: “Nidkærheden for dit Hus vil fortære mig.”

ANNONSE