Kunstbilde

Guido Reni (1575-1642)
Olje på lerret, 263,5 x 186,5 cm, Kunsthistorisches Museum, Wien.

Jesu dåp i Jordan omtales i alle de fire kanoniske evangelier, her etter Marcus, 1, 2-11 (DNB 1930).

Som skrevet står hos profeten Esaias: Se, jeg sender mitt bud for ditt åsyn; han skal rydde din vei; det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne! – således stod døperen Johannes frem i ørkenen og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse, og hele Judea og alle de fra Jerusalem gikk ut til ham, og de blev døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder. Og Johannes hadde klædning av kamelhår, og lærbelte om sin lend, og hans mat var gresshopper og vill honning. Og han forkynte og sa: Efter mig kommer den som er sterkere enn jeg, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å bukke mig ned og løse. Jeg har døpt eder med vann, men han skal døpe eder med den Hellige Ånd. Og det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nasaret i Galilea og blev døpt av Johannes i Jordan; og straks da han steg op av vannet, så han himmelen åpne sig og Ånden komme ned over ham som en due. Og det kom en røst fra himmelen: Du er min Sønn, den elskede; i dig har jeg velbehag.

Ingen av de kanoniske evangelier nevner spesielt andre personer som var til stede ved Jesu dåp, så hvem de tre øvrige , mens personen til høyre i midten kan være skulle være, er ikke så greit å gjette. Ingen av tekstene gir noen holdepunkter. Damene ytterst til venstre og til venstre i midten er bevinget, og sannsynligvis engleren.  skikkelsen til høyre i midten kan være apostelen Johannes, skjeggløs, og med sine tradisjonelle farger rødt og grønt. Men evangelietekstene gir ingen holdepunkter for dette.

ANNONSE