Kunstbilde

Geertgen tot Sint Jans (c.1465-c.1495)
Olje på eiketre, 42 x 28 cm, Gemäldegalerie, Berlin

I evangeliet etter Marcus 1,2-8 (DNB 1930) kan vi lese:

Som skrevet står hos profeten Esaias: Se, jeg sender mitt bud for ditt åsyn; han skal rydde din vei; det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne! – således stod døperen Johannes frem i ørkenen og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse, og hele Judea og alle de fra Jerusalem gikk ut til ham, og de blev døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder. Og Johannes hadde klædning av kamelhår, og lærbelte om sin lend, og hans mat var gresshopper og vill honning. Og han forkynte og sa: Efter mig kommer den som er sterkere enn jeg, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å bukke mig ned og løse. Jeg har døpt eder med vann, men han skal døpe eder med den Hellige Ånd.

Beskrivelsen av Døperen synes å være et ekko av Annen Kongebok,1,8:

De svarte: Det var en mann i en lodden kjortel, med et lærbelte bundet om lendene. Da sa han: Det var tisbitten Elias.

Johannes Døperen er omtalt i alle de fire kanoniske evangelier, og dessuten av Flavius Josephus. Beretningene avviker en del fra hverandre, men det synes klart at han ble henrettet etter ordre fra Herodes Antipas en gang mellom år 28 og år 36.

Det har blitt spekulert en del rundt hvor vidt Døperen var esséer, noen av esséernes ritualer kunne minne om dåp – men det kan ha vært en forveksling med rituelle jødiske bad. Det er også hevdet at Den rettferdige lærer, som nevnes i Dødehavsrullene kan ha vært Døperen, men det kan ikke sies med noen grad av sikkerhet.

ANNONSE