Kunstbilde

Michelangelo_Caravaggio_021

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610)

Olje på lerret, 361 × 520cm, Johannes’ bi-katedral, Valletta, Malta

Dette års St.Hans-feiring den 24. juni kom litt i skyggen av andre begivenheter – men det passer i alle fall på en søndag, om enn litt forsinket.

Døperen Johannes er nevnt i alle de kanoniske evangelier, og dessuten hos Flavius Josephus. Kildene er samstemmige i at han var en kjent bots-predikant som døpte med vann, hadde mange tilhengere, og ble henrettet under Herodes Antipas.

Marcus 6, 17-28 (Dansk Bibel 1933)

Thi Herodes havde selv sendt Bud og ladet Johannes gribe og kaste i Fængsel for sin Broder Filips Hustru, Herodias’s Skyld; thi han havde taget hende til Ægte. Johannes sagde nemlig til Herodes: “Det er dig ikke tilladt at have din Broders Hustru.” Men Herodias bar Nag til ham og vilde gerne slå ham ihjel, og hun kunde det ikke. Thi Herodes frygtede for Johannes, fordi han vidste, at han var en retfærdig og hellig Mand, og han holdt sin Hånd over ham; og når han hørte ham, var han tvivlrådig om mange Ting, og han hørte ham gerne. Og da der kom en belejlig Dag, da Herodes på sin Fødselsdag gjorde et Gæstebud for sine Stormænd og Krigsøversterne og de ypperste i Galilæa, og da selve Herodias’s Datter kom ind og dansede, behagede hun Herodes og Gæsterne. Og Kongen sagde til Pigen: “Bed mig, om hvad som helst du vil, så vil jeg give dig det.” Og han svor hende til og sagde: “Hvad som helst du beder om, vil jeg give dig, indtil Halvdelen af mit Rige.” Og hun gik ud og sagde til sin Moder: “Hvad skal jeg bede om?” Men hun sagde: “Om Johannes Døberens Hoved.” Og hun gik straks skyndsomt ind til Kongen, bad og sagde: “Jeg vil, at du straks giver mig Johannes Døberens Hoved på et Fad.” Om end Kongen blev meget bedrøvet, vilde han dog for Edernes og Gæsternes Skyld ikke afvise hende: Og Kongen sendte straks en at Vagten og befalede at bringe hans Hoved. Og denne gik hen og halshuggede ham i Fængselet; og han bragte hans Hoved på et Fad og gav det til Pigen, og Pigen gav det til sin Moder.

Denne historien finner vi også, litt mer utbrodert, i Matthaeus-evangeliet. Lukas nevner så vidt at døperen var blitt halshugget, og Johannes har intet om døperens endeligt.

Herodias’ datter nevnes ikke ved navn i evangeliene, men i følge Flavius vet vi at hun het Salome. Om hun er identisk med den Salome som nevnes i Marcus 16,1 er umulig å si noe om. I følge noen tradisjoner skal det være den samme .

ANNONSE

Denne historien inspirerte Oscar Wilde til skuespillet Salome, som i sin tur ble til en opera av Richard Strauss. Der finner vi Tanz der sieben Schleier – De syv slørs dans som ett av høydepunktene.

ANNONSE