Kunstbilde

Joseph Mallord William Turner (1775-1851)
Olje på lerret, 167,6 x 302 cm, Manchester Art Gallery.

Turner kan trygt betraktes ikke bare som en av de betydeligste engelske malere i første halvdel av 1800-tallet, men også som en av de betydeligste i den vestlige kunsthistorie. Hans mesterskap vises først og fremst i hans behandling av lys og atmosfære.

Vindharpe, også kalt eolsharpe etter den greske vindgud Aiolos, har vært kjent siden antikken, og er, svært forenklet sagt, et instrument hvor strengene settes i bevegelse av vinden. Vindharper omtales ikke sjelden i litteratur, både prosa og poesi. Ett av de fineste eksemplene, An eine Äolsharfe – Til en vindharpe finner vi hos den tyske dikter Eduard Mörike (1804-1875). Over diktet har Mörike satt fire latinske linjer, hentet fra den romerske dikter Horats (Carmina 2,9)

Tu semper urges flebilibus modis
Mysten ademptum: nec tibi Vespere
Surgente decedunt amores,
Nec rapidum fugiente Solem.

som i en omtrentlig gjengivelse skulle bli

Du kretser stadig, gråtkvalt,
rundt tapet av Mystes, og din kjærlighet
svinner ikke når aftenstjernen stiger
eller når den synker ved den raske soloppgang.

An eine Äolsharfe

Angelehnt an die Efeuwand
Dieser alten Terrasse,
Du, einer luftgebor’nen Muse
Geheimnisvolles Saitenspiel,
Fang’ an,
Fange wieder an
Deine melodische Klage!

Ihr kommet, Winde, fern herüber,
Ach! von des Knaben,
Der mir so lieb war,
Frischgrünendem Hügel.
Und Frühlingsblüten unterweges streifend,
Übersättigt mit Wohlgerüchen,
Wie süß, wie süß bedrängt ihr dies Herz!
Und säuselt her in die Saiten,
Angezogen von wohllautender Wehmut,
Wachsend im Zug meiner Sehnsucht,
Und hinsterbend wieder.

ANNONSE

Aber auf einmal,
Wie der Wind heftiger herstößt,
Ein holder Schrei der Harfe
Wiederholt mir zu süßem Erschrecken
Meiner Seele plötzliche Regung,
Und hier, die volle Rose streut geschüttelt
All’ ihre Blätter vor meine Füße!

Johannes Brahms (1833-1897) benyttet denne teksten i sitt Op.19 nr. 5 (1858-59). Her fremføres den av Monika Piper-Albach (mezzosopran) og Volker Banfield (klaver).

ANNONSE

6 svar til “Thomson’s Aeolian Harp (1809)”

 1. Therion siger:

  Hvordan klinger en vindharpe?

  https://www.youtube.com/watch?v=M8ThB4uCYp4

 2. arcil siger:

  Dette diktet er av og til blitt oppfattet å handle om en kvinnes vemod i forbindelse med hennes døde elskede, og da virker det rimelig å la en sangerinne fremføre denne sangen. Imidlertid tyder mye på at dikteren hadde sin avdøde bror i tankene, og da rettferdiggjøres en mannlig sanger. For min egen del foretrekker jeg (liksom Therion?) en damestemme. En grei analyse av diktet finnes her: https://norberto42.wordpress.c

  Også Hugo Wolf har satt melodi til denne teksten, og også hans musikk ligger på YouTube; den kan sterkt anbefales (feks innspillingen med Felicity Lott).

  Bilder av vindharper: https://nn.wikipedia.org/wiki/

  I det etterfølgende innlegget mitt, har jeg forsøkt å få til en form for ord-til-ord oversettelse av dette så uendelig vakre og kunstferdige diktet. Jeg tror ikke det er gjendiktet til norsk og tviler vel sterkt på om det er mulig å gjøre det på en måte som ivaretar originalens fullkommenhet.
  Oversettelsen min er bare en slags glosebok til den tyske teksten og har hverken språklig skjønnhet eller godt norsk språk, men den gjør det kanskje lettere å få med seg tekstinnholdet mens man lytter til sangen. I håpet om å forenkle lytting i kombinasjon med lesning har jeg brukt kortere verselinjer enn Mörike. Jeg har dessuten bokstavert teksten slik den finnes i notene til Brahms.

 3. arcil siger:

  An eine Äolsharfe /……………./ Til en vindharpe

  Angelehnt an die Efeuwand /…./ Lenet mot eføyveggen
  dieser alten Terrasse, /…………/ på denne gamle terrassen,
  du, einer luftgebornen Muse /…/ (står) du, en luftfødt muses
  geheimnisvolles Saitenspiel,/…./ hemmelighetsfulle strengespill, 1)
  fang’ an, /………………………../ begynn (du),
  fange wieder an /………………./ begynn (du) på ny
  deine melodische Klage! /….…/ din melodiske klage!

  Ihr kommet, Winde, /……………/ Dere kommer, vinder,
  fern herüber, /……………………/ hit fra det fjerne,
  ach von des Knaben, /……….…/ akk, fra guttens 2)
  der mir so lieb war, /………………/ – (han) som var meg så kjær –
  frischgrünendem Hügel. /.…./ (fra guttens) friske, grønskende grav.
  Und Frühlingsblüten /…………..…/ Og vårblomster (blir) 3)
  unterweges streifend, /……………/ underveis, berørt (av dere), 4)
  übersättigt mit Wohlgerüchen, /../ overmettet (som de er) av vellukt.
  wie süß bedrängt ihr /……………/ Hvor liflig rører dere (ikke ved)
  dies Herz! /…………………………/ dette (mitt) hjerte!
  Und säuselt her /…………………/ Og (dere vinder) suser sakte hit
  in die Saiten, /……………………/ inn i strengene (på harpen),
  angezogen von /…………………/ tiltrukket av (dens)
  wohllautender Wehmut, /………./ velklingende vemod,
  wachsend im Zug /………………/og (dere) vokser tillike med
  meiner Sehnsucht /………………/ min lengsel
  und hinsterbend wieder. /………../ og dør (så) bort igjen.

  Aber auf einmal, /…………………/ Men plutselig,
  wie der Wind heftiger herstößt, /…/ idet vinden støter heftigere til,
  ein holder Schrei der Harfe /………/et vakkert (ut)rop fra harpen 5)
  wiederholt /………………………/ avspeiler (gjentar)
  mir zu süßem Erschrecken, /…/ – til min gledelige overraskelse – 6)
  meiner Seele plötzliche Regung, /../ min sjels plutselige uro, 7)
  und hier, die volle Rose /……..…/ og her, den fullt utsprungne rose
  streut, geschüttelt, /…………………/ strør – rystet –
  all’ ihre Blätter /………………………/ alle sine blader
  vor meine Füße! /……………….…./ for mine føtter.

  • arcil siger:

   Kommentarer:
   1) «Saitenspiel»: «strengespill» brukt i betydningen «strengeinstrument»
   2) von des Knaben, / der mir so lieb war, / frisch grünendem Hügel
   sml.: von dem frisch grünenden Hügel des Knaben, der mir so lieb war.
   3) Und Frühlingsblüten unterweges streifend, übersättigt mit Wohlgerüchen, wie süß bedrängt ihr dies Herz!
   sml.:
   wie süß bedrängt ihr(SN) dies Herz(OA), indem ihr(SN) unterwegs Frühlingsblüten (OA) streift, die(SN) (=Frühlingsblüten) mit Wohlgerüchen
   (pl.) übersättigt sind.
   4) «streifend» av inf. «streifen»:
   streife, berøre lett, snerte. Jeg har her valgt å «ukorrekt» benytte en
   passiv-konstruksjon på norsk. (Det finnes også flere pres.part.-former i
   diktet som jeg har løst ved andre konstruksjoner.)
   5) «holder
   Schrei»: Vanskelig for meg å finne dekkende nyanser. Begge disse ordene
   byr på problemer ved oversettelser. (To forslag fra engelske
   oversettere: «lovely cry» – «delectable (yndig, liflig) cry»
   «Schrei»: «lauter, kurzer Ruf» (Pekrum, 1933) – «lauter Ton
   eines lebenden Wesens, bes. in Angst oder Zorn» (Brockhaus 1935). I
   dette tilfellet velger jeg «rop» eller «utrop», men ville nok helst gått
   for «svar»/«tilsvar».
   «hold»: wohlwollend, freundlich, anhänglich,
   ergeben; anmutig, lieblich (Pekrum, 1933) – lieblich, anmutig,
   beglückend (Brockhaus 1935).
   6) «süssem Erschrecken»: Igjen
   vanskelig å finne dekkende nyanser. (To forslag fra engelske
   oversettere: sweet amazement – sweet terror). «süss»: søt, deilig,
   liflig – «Erschrecken»: redsel, forferdelse
   7) «Regung»: bevegelse; opprørthet, sinnsbevegelse, stemning

 4. Therion siger:

  Fra Goethes innledning til Faust (Zueigning)

  Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen
  Nach jenem stillen, ernsten Geisterreich,
  Es schwebet nun in unbestimmten Tönen
  Mein lispelnd Lied, der Äolsharfe gleich,
  Ein Schauer fasst mich, Träne folgt den Tränen,
  Das strenge Herz, es fühlt sich mild und weich…

Mest læst