Kultur

Sangene i Richard Strauss‘ (1864-1949) opus 18, til tekster av Hermann von Gilm (1812-1864) ble utgitt i 1885. Den åttende i opuset bærer titelen Allerseelen – Alle sjelers dag, som i den katolske kirke markeres den 2. november. Her skal vi høre den i et opptak gjort i Lugano, Sveits, den 29. november 1947. Komponisten dirigerer Orchestra della Svizzera Italiana, solist er den sveitsiske sopranen Annette Brun.

Sangene i opus 10 ble først skrevet med klaverakkompagnement, orkesterarrangementet i denne versjonen er etter alt å dømme utført i 1932 av Robert Heger (1886-1978). Dette skulle bli det siste opptaket Richard Strauss rakk å gjøre.

Her er Hermann von Gilms  verselinjer, og arcils norske gjengivelse av dem:

Stell auf den Tisch die duftenden Reseden, / ……../ Sett på bordet de duftende resadaer
Die letzten roten Astern trag herbei, / ………………/ bær dit de siste røde asterser,
Und laß uns wieder von der Liebe reden, / ……….. / og la oss igjen tale om kjærligheten
Wie einst im Mai. / ……………………………………….. / som engang i mai.

ANNONSE

Gib mir die Hand, daß ich sie heimlich drücke /../ Gi meg hånden så jeg hemmelig kan trykke den,
Und wenn man’s sieht, mir ist es einerlei, /../ og hvis man ser det, er det det samme for meg,
Gib mir nur einen deiner süßen Blicke, /… / bare gi meg et av dine søte blikk,
Wie einst im Mai. / …………………………………….. / som engang i mai.

Es blüht und duftet heut auf jedem Grabe, /…/ Det blomstrer og skinner i dag på alle graver,
Ein Tag im Jahr ist ja den Toten frei, / …………/ …/ en dag i året er de døde frie,
Komm an mein Herz, daß ich dich wieder habe,/../ kom til mitt hjerte slike at jeg har deg igjen,
Wie einst im Mai. /……………………………….………….. / som engang i mai.

ANNONSE