Kunstbilde

Vilhelm Hammershoei (1864-1916), Fra det gamle Christiansborg. Sent efteraar, 1890-1892
Vilhelm Hammershøi (1864-1916)
Olje på lerret, 136,7 x 170 cm, Statens Museum for Kunst, København.

Størsteparten av Vilhelm Hammershøis malerier er interiører, i vekslende belysning. Men fra hans hånd kjenner vi også landskap og arkitekturbilder, som dette inntrykket fra Marmorbroen (reist i perioden 1739-45). Broen og paviljongene er bygget etter tegninger av arkitekten Nicolai Eigtved (1701-1754) og utsmykningene på selve broen er utført av den franske billedhugger Louis-Augustin le Clerc (c.1688-1771).

Mesteparten av broen og paviljongene er ikke bygget av marmor, men av sandstein, som har lett for å forvitre, og paviljongene har blitt restaurert flere ganger, senest i 1970-95.

ANNONSE