Kunstbilde


Oscar Arnold Wergeland (1844-1910)
Olje på lerret, 285 x 400 cm, Stortingssalen, Oslo.

Det burde være unødvendig å nevne det – men her i Norge markerer vi den 17. mai som nasjonaldag fordi det var på denne dag i 1814 at Riksrådet på Eidsvoll undertegnet Den norske Grundloven, som starter med:

§ 1. Kongeriget Norge er et frit, uafhængigt og udeleligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig-monarkisk.

Som vi vet ble det ikke mye frihet og uavhengighet for Norge i første omgang. Vi fikk krig med Sverige, som endte med Mossekonvensjonen den 14. august samme år. Unionen med Sverige var et faktum, og den varte i 91 år – inntil den endelig ble oppløst i 1905.

Den dominerende figuren i forgrunnen av bildet er sorenskriver Christian Magnus Falsen (1782-1830). Både han og de øvrige er såvidt det var mulig, gjengitt etter bevarte portretter. For nærmere spesifikasjon av de enkelte avbildede, bør man se denne Wiki-siden om bildet, der man kan holde musepekeren over den man ønsker å identifisere, så kommer det opp både navn og link til egen Wiki-artikkel.

ANNONSE

Oscar Wergeland var grand-nevø av Eidsvollsmannen Nicolai Wergeland (Henrik Wergelands far, som vi kan skimte mellom de gjengitte personer i bildet – rett til venstre for Falsen, så å si i armkroken, iført prestekrage). Oscar Wergeland forsøkte å etablere seg som historiemaler, og var mer enn middels dyktig, men kom dessverre i skyggen av Eilif Peterssen (1852-1928) – og er i dag – med unntak av Eidsvollsbildet – ganske så bortglemt. Men vi skal komme tilbake til ham her på Document.

Det skal ellers nevnes at Rigsforsamlingen valgte Christian Frederik (1786-1848) som norsk konge, men etter Mossekonvensjonen måtte han fratre. Han ble senere kong Christian VIII av Danmark (1839-1848).

ANNONSE