Hovederne på bloggen

“Når danske medier ignorerer eller negligerer den ubekvemme sandhed sker det muligvis ud fra en slags ”respekt”. Men den er misforstået, fordi den misforstår, hvad en nekrolog er: ikke en plade til Giro 413, men et livfuldt, nøgternt og gerne kærligt portræt, som ikke fører læserne bag lyset, men minder dem om, hvorfor det er relevant overhovedet at trykke en nekrolog. .”

Med udgangspunkt i mindeordene om journalisten Frank Esmann, der bland meget andet også gjorde plagiering og afskrivning til en integreret del af sit virke, skriver Mikael Jalving om den tandløse, danske udgave af nekrologen, der ikke alene fører den nulevende læser bag lyset, men som i realiteten også bidrager til – i bedste fald noninformation – i værst fald historieforvanskning.

Læs Jalvings indlæg her:

 

http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE9196345/nekrologen-er-doed/

ANNONSE