Hovederne på bloggen

“Diskussionen i Aarhus mimer således holdningen i EU: Kristendommens betydning kan negligeres; den er i bedste fald museal. Når kristendommen en sjælden gang dukker op i kulturprogrammer, lyder det da også med den største naturlighed Befri gudstjenesten! kurateret af lige dele eventmagere, imamer og kalejdoskopiske mash-up-gøglere.”

Mikael Jalving har deltaget i en debat i Aarhus om demokratiets fremtidsudsigter med bl.a. Carsten Jensen og Anna Libak. Carsten Jensen blev som noget ganske nyt drillet af sine meningsmodstandere til publikums fryd.

Udstillingen af Carsten Jensen mener Jalving er udtryk for en holdningsændring, der har detroniseret Carsten Børge Jensen og det sandhedspatent han og hans ligesindede kulturrelativister har siddet på. Men desværre er Jensen-segmentets fald fra tinderne ikke samtidig blevet fulgt af en tilsvarende erkendelse af kristendommens fundamentale betydning for vores sekulære samfund.

ANNONSE

Læs Jalvings indlæg her:

 

http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE9403394/carsten-boerge-jensen-tager-fejl-igen/

ANNONSE