Kunstbilde

dt7252
Georges de La Tour (1593–1653)
Olje på lerret, 133,4 x 102,2 cm, The Metropolitan Museum of Art, New York.

Her har vi på sett og vis to tente lys for annen søndag i advent – selv om det ene bare er et speilbilde av det andre.

Georges de la Tour er uten tvil den store mester hva det gjelder å gjengi levende lys, i mange tilfeller også der selve lyset er skjult. Maria Magdalena nevnes i alle de fire kanoniske evangelier, men uten at det gis synderlig med personopplysningen. Tradisjonen har imidlertid identifisert henne med de navnløse kvinner som salvet Jesus hos synoptikerne, med Johannesevangeliets Maria av Bethania, søster av Martha og Lazarus, og kvinnen som ble grepet på fersk gjerning i det samme evangeliet. (Noen uttolkere har til og med antydet at Maria Magdalena skal ha vært Jesu ektefelle, uten at de kanoniske tekster gir noen direkte holdepunkter, men noen apokryfer antyder et meget nært forhold).

I kunsten er Maria Magdalenas attributter et langt, rødt hår, en hodeskalle og en salvekrukke.

Dagens Bach-kantate er Wachet! betet! betet! wachet! (BWV 70a) – en rekonstruksjon av den første versjonen, som ble oppført den 6. desember 1716 i Weimar. I Leipzig ble den omarbeidet og utvidet (BWV 70) for bruk på 26. søndag i Trefoldighet (slik man regnet den gangen).

Fremførelsen er ved Gächinger Kantorei Stuttgart og Bach-Collegium Stuttgart under ledelse av Helmuth Rilling, som også har foretatt rekonstruksjonen (originalmanuskriptet er tapt).

Solister er Arleen Augér, sopran, Verena Gohl, alt, Lutz-Michael Harder, tenor og Siegmund Nimsgern, bass.

ANNONSE