Nyt

I Holland har indvandrerne dannet Europas første indvandrerparti – Denk (tænk). Partiet ønsker ikke integrering, siger de, men kræver istedet «gensidig accept». Denk planlægger et racismepoliti – enhver form for verbal racisme skal straffes. De kræver også indvandrerkvoter i private firmaer og hos offentlige myndigheder.

«Væn dig til det!» – sådan lyder det trodsige kampråb fra Denk. De har allerede to repræsentanter i det hollandske parlamentet, men rekrutterer ivrig til valget til marts blandt den stadig voksende indvandrerbefolkning. Partiprogrammet præges af islamske idéer.

Her er der meget, som man skal vænne sig til!

Islamske skoler, hvor man ofte studerer Koranen på arabisk og foreskriver streng adskillelse mellem kønnene, skal med et pennestrøg ligestilles med de hollandske skoler.

Sprogene i  oprindelseslandene skal i større grad indgå i læseplanen i de hollandske skoler. På sygehuse og alderdomshjem skal alt, hvis partiet får sin vilje, foregå «kultursensibelt». Det betyder tilpasning til islamske adfærdskodeks og religiøse spiseforbud.

Denk vil indføre en lovfæstet indvandrerkvote på ti prosent i private firmaer, hos offentlig myndigheder og i bestyrelser.

New York Times skriver, at partiet ikke ligefrem gyder olie på de oprørte hollandske vande:

Denk was accused in the local Amsterdam centrist newspaper, Het Parool, of “fanning flames of immigrant discontent.” On social media, the party has been called “Netherlands haters.”

Man kan ikke påstå, at Denk står med hatten i hånden, når de kræver særrettigheder for indvandrere, som altså ikke ønsker at integrere sig i det hollandske samfund. De hollændere, som ikke allerede har besluttet sig for at støtte Geert Wilders, vil nok ikke længere være så tilbageholdende, når de ser, hvad følgen af deres tidligere tolerance har ført med sig.

ANNONSE

Specialisterne er begejstrede. Det er jo for dårligt, at alle de hollandske partier skal domineres af hollænderne – i Holland. Det må det være slut med. Cas Mudde, som gerne skriver om de fæle højrekræfter i artikler i den socialistiske The Guardian, er i let ekstase:

“What is unique about Denk is that it’s a party of people with a migration background who completely control the party,” said Cas Mudde, a specialist in European political and radical parties who was born in the Netherlands.

“Nonwhites have been in Parliament for a long time, but all the parties are still dominated by white Dutch people,” added Mr. Mudde, who is an associate professor at the School for Public and International Affairs at the University of Georgia. “We haven’t had a party dominated by nonwhite Dutch that has a potential chance of getting elected into Parliament.”

Grundlæggerne af partiet, Tunahan Kuzu og Selcuk Öztürk, tilhørte tidligere socialdemokraterne, men de forlod socialdemokraterne, da de ville ikke være med til en skærpet integrationspolitik (som nej til burka og niqab). Og så kan de ikke lide Israel. Kuzu nægtede at give hånd til den israelske statsminister Netanyahu.

Denk opfinder problemer, som ikke længere findes – såsom kolonialisme. Holland kan nok beskyldes for meget: for mange vindmøller, tulipaner, træsko, cykler og kanaler – men kolonitiden må siges at være uigenkaldelig forbi. En anden af partiets ledere heder Sylvana Simons – hun har karibiske rødder og er frygtelig optaget af kolonitiden. En stor skam for det hollandske folk, som bør hade sig selv og ikke mindst sine forfædre.

For at gennemføre de ambitiøse mål også på det symbolsk plan, må alle navne på historiske søfarere og kolonisatorer forsvinde fra det offentlige rum. At betegne befolkningsgrupper som bestående af «autochthone» (indfødte) eller «allochthone» (fremmede) borgere, som det er almindelig på hollandsk, skal forbydes. George Orwell kunne ikke beskrive det bedre – dette er Sandhedsministeriet a la 2016.

Angela Merkel er også begejstret for Denk. Bare det er grund nok til bekymring. Hun siger til Die Welt:

Det skal ikke længer bare være dem, som – for at bruge Merkels formulering – «for nylig er kommet hertil» som skal tilpasse sig. I stedet skal et nyt «departement for gensidig accept» nøje overvåge, at der ikke kræves for meget af de nyankomne.

Dette skal opnås ved at oplæring til multikulturalisme bliver obligatorisk i skolerne. Et «racismepoliti» skal passe på, at det ikke forekommer diskrimination nogen steder.

Ved beviselige overtrædelser skal gerningsmanden straffes og udelukkes fra offentlig tjeneste. Dommere bør også kunne lade straffen bestå i samfundstjeneste blandt indvandrere. Under alle omstændigheder skal man registreres som en tvivlsom borger i et statslig «racismeregister».

Denk ønsker også en officiel undskyldning for slaveriet og kolonialismen. Slaveriet i Tyrkiet eller de arabiske stater bliver ikke nævnt. Anerkendelsen af folkemordet på armenerne vil de have udsat (helst på ubestemt tid). Islamistisk vold nævnes ikke, kun højreradikal.

Denk kan forvente at få 10% af stemmene, skriver Die Welt, som tilføjer, at Denk fortrækker at være en “bevægelse” fremfor et parti.

De hollandske vælgerne forstår nu, hvad det drejer sig om. Og vi synes også, at det hele er meget tydeliggørende. Og måske er det godt, at indvandrerne står frem med sådanne krav, sådan at alle kan se, hvad de egentlig mener og stoppe med at give efter i tolerancens navn. For ingen skal komme her og sige, at hollænderne ikke har været tolerante!

Men er en grænse. Og Holland har nået smertegrænsen – EU- og islammodstanderen Geert Wilders’ popularitet bliver større og større. Og har man først tilsluttet sig Wilders’ Frihedsparti, så går man ikke tilbage. Værdivalget er taget.

At indvandrerne samler sig i deres eget parti imod resten af det land, som de har valgt at bo i, vil næppe imponere de fleste hollændere. Bortset fra de mest kulturrelativistiske. Det er desværre altid nogen, som vil forkaster deres egen kultur, folk og land. De glemmer, at de ikke selv har noget andet land at flytte til – i modsætning til de fleste af indvandrerne.

welt.de

ANNONSE