Kunstbilde

Jacopo Tintoretto (1519–1594).
Olje på lerret, 365 x 568 cm, San Giorgio maggiore, Venezia.

Jesu siste måltid med apostlene er nevnt i alle de kanoniske evangelier, men Johannes utelater ritualet med brødet og vinen. Den første omtalen finner vi i apostelen Paulus’ første brev til korintierne, 11, 23-26 (DNB 1930), kjent som Nattverdens innstiftelsesord:

For jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har overgitt eder, at den Herre Jesus i den natt da han blev forrådt, tok et brød, takket og brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for eder; gjør dette til minne om mig! Likeså også kalken efter aftensmåltidet, idet han sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod; gjør dette, så ofte som I drikker den, til minne om mig! For så ofte som I eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner I Herrens død, inntil han kommer.

Dette settes inn i en sammenheng i evangeliet etter Marcus, 14, 23-25 (DNB 1930):

Og mens de åt, tok han et brød, velsignet og brøt det, gav dem og sa: Ta det! Dette er mitt legeme. Og han tok en kalk, takket og gav dem; og de drakk alle av den. Og han sa til dem: Dette er mitt blod, paktens blod, som utgydes for mange. Sannelig sier jeg eder: Jeg skal ikke mere drikke av vintreets frukt før den dag jeg skal drikke den ny i Guds rike.

De to andre synoptiske evangelier følger stort sett Marcus. Nattverden inngår i dette klippet fra Johann Sebastian Bachs (1685-1750) Matthaeus-Passion, BWV 244 fra 1727.

Karl Richter (1926-1981) dirigerer solister, Münchener Bach-Orchester, Chor & Chorbuben i et opptak fra 1971. Bibeltekstene er hentet fra Martin Luthers tyske oversettelse, først utgitt i 1534.
ANNONSE

Læs også

Nattverden (1654). -
Nattverden (ca. 1568) -
Nattverden (1886) -
Nattverden (1592-94) -
Herodes' fest (c. 1633-38) -
Jesu dåp (1622-23) -
Noli me tangere! (1553) -

Mest læst