Kunstbilde

El Greco (1541-1614)
Olje på lerret, 101,6 x 81,9 cm, Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, Missouri.

Dominikos Theotokopoluos (Δομήνικος Θεοτοκόπουλος), kalt El Greco – Grekeren var født på Kreta som den gang hørte inn under republikken Venezia. Han fikk først opplæring i det tradisjonelle byzantinske ikonmaleri. Deretter gikk hans vei først til Venezia og deretter Roma, før han i 1577 slo seg ned i Toledo i Spania, og ble der i resten av sitt liv.

Den hellige Maria Magdalena er omtalt i alle de fire kanoniske evangelier. Hos synoptikerne er hun  nevnt ved navn – bare i evangeliet etter Johannes spiller hun en aktiv rolle, som den første som møter, og samtaler med den oppstandne Jesus. Men hun nevnes ikke flere ganger, hverken i Apostlenes gjerninger eller i brevene.

Tradisjonen har identifisert henne med synoptikernes navnløse kvinne med salvekrukken (som hos Lukas omtales som en stor synderinne), og med Maria av Bethania, søster av Martha og Lazarus, som foretar salvingen i følge Johannes, og med den kvinne sammesteds som ble grepet på fersk gjerning. Hun figurerer dessuten i noen apokryfer av noe senere dato, og i helgenlegendene.

ANNONSE

Ingen av de kanoniske eller apokryfe tekster omtaler Maria Magdalena som spesielt syndig – og beretningene om hennes botferdighet skyldes muligens en forveksling med Den egyptiske Maria (344-421).

Hennes ikonografiske attributter er i alminnelighet en hodeskalle, en salvekrukke og et praktfullt rødt hår. Kunstneren har også inkludert en eføy, som symboliserer både lojalitet og trofasthet – har den først festet seg på en vegg, er den vanskelig å fjerne. og, ettersom den også er evig-grønn, et symbol på det evige liv.

Det har vært en del spekulasjoner om hvor vidt hun kan ha vært Jesu ektefelle – en ugift rabbi på over de tredve er, for å si det mildt, ikke vanlig innen judaismen – eller i det minste en svært nær venninne. Men det bekreftes knapt av hverken kanoniske eller apokryfe skrifter.

Omtrent samtidig spansk musikk – Tomás Luis de Victoria (1548-1611): Ave Maria á 8, sunget av Magnificat Ensemble.

ANNONSE