Hovederne på bloggen

“Der er ikke længere nogen sammenhæng mellem tidligere (negativ) vestlig indflydelse og det nuværende skolesystem eller ligestilllingen i så forskellige lande Jordan, Marokko, Yemen eller Pakistan. De kunne indrette sig anderledes, hvis de ville, men det ønsker landenes magthavere netop ikke. På alle bredde- og længdegrader har islam vist sig at være en barriere for økonomisk og social udvikling, sådan som tallene indikerer. Det arabiske forår var som bekendt en kort fornøjelse.”

Mikael Jalving gør i sit indlæg et forsøg på at bringe det danske segment af kulturrelativister ud af deres vildfarelse om, at vestlig kulturimperialisme er den direkte årsag til fejlslagne staters laves score på alle velfærdsparametre.  Islam er – uanset hvilken indfaldsvinkel man anlægger og uanset hvem der foretager analysen – fællesnævneren i de lande, hvor udviklingen går trægest og levevilkårene er dårligst.

Læs Jalvings indlæg her

ANNONSE