Mellemspil

Simchas Torah – Feiring av Torah, tredje og siste sats av Ernest Blochs Baal Schem-suite, med undertitel Tre bilder fra chasidistisk liv. Rabbi Israel ben Eliezer (c.1700-1760) kjent som Baal Schem Tov (han som har det gode navn) regnes som grunnlegger av den chasidiske retning innen judaismen.

Axel Strauss spiller, akkompagnert av Solon Gordon.

ANNONSE