Mellemspil

Ernest Bloch (1880-1959)

Baal Shem – Tre bilder fra chasidisk liv

De tre satsene er Vidui (botgjørelse), Nigun (improvisasjon) og Simchas Torah (feiring av Torah)

Vi hører Isaac Stern og Alexander Zakin i et opptak fra 1961.

Baal Shem TovRabbi Yisroel ben Eliezer (c.1700-1760) regnes som grunnlegger av den chasidiske retning innen judaismen, og var virksom i områder som nå tilhører Ukraina. Baal Schem Tov kan omtrentlig gjengis med Mesteren av det gode Navn.

ANNONSE