Cover

Heinrich Hofmann (1824–1911)

Olje på lerret, mål ikke oppgitt, Riverside Church, New York

Marcus 10, 17-27 (Dansk Bibel 1933)

Og da han gik ud på Vejen, løb en hen og faldt på Knæ for ham og spurgte ham: “Gode Mester! hvad skal jeg gøre, for at jeg kan arve et evigt Liv?” Men Jesus sagde til ham: “Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god, uden een, nemlig Gud. Du kender Budene: Du må ikke bedrive Hor; du må ikke slå ihjel; du må ikke stjæle; du må ikke sige falsk Vidnesbyrd; du må ikke besvige; ær din Fader og din Moder.” Men han sagde til ham: “Mester! det har jeg holdt alt sammen fra min Ungdom af.” Men Jesus så på ham og fattede Kærlighed til ham og sagde til ham: “Een Ting fattes dig; gå bort, sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige, så skal du have en Skat i Himmelen; og kom så og følg mig!” Men han blev ilde til Mode over den Tale og gik bedrøvet bort; thi han havde meget Gods. Og Jesus så sig omkring og siger til sine Disciple: “Hvor vanskeligt komme de, som have Rigdom, ind i Guds Rige!” Men Disciplene bleve forfærdede over hans Ord. Men Jesus tog atter, til Orde og siger til dem: “Børn, hvor vanskeligt er det, at de som forlade sig på Rigdom, kunne komme ind i Guds Rige! Det er lettere for en Kamel at gå igennem et Nåleøje end for en rig at gå ind i Guds Rige.” Men de forfærdedes overmåde og sagde til hverandre: “Hvem kan da blive frelst?” Jesus så på dem og siger: “For Mennesker er det umuligt, men ikke for Gud; thi alle Ting ere mulige for Gud.”

Alle tre synoptikere omtaler dette, foruten Marcus finner vi den også i Matthaeus 19 og Lukas 18. Som vi ser, oppgir Marcus intet om alder, men antyder at mannen er over sin første ungdom. Matthaeus sier eksplisitt en ung mand, men hos Lukas omtales han som en av de Øverste (Dansk Bibel 1933).

Heinrich Hoffman er særlig kjent for sine nytestamentlige motiver. Spesielt Jesus i Getsemane er spredd i utallige eksemplarer, og er trolig ett av kunsthistoriens mest kopierte/reproduserte verk. Den tradisjonelle vestlige (protestantiske) fremstilling av Jesus sies å være grunnlagt på bilder fra den italienske renessanse, men så vidt jeg kan forstå, har Hofmanns bilder hatt stor betydning for hvordan man i dag oppfatter Jesus-skikkelsen.

ANNONSE
ANNONSE

Ét svar til “Jesus og den rige mand (1889)”

  1. Therion siger:

    Jesus i Gethsemane – 1890