Tavle

En læser har bud på hvad man kan gøre hvis man virkelig vil ta fat i Grimhøj-moskeen. Det er kun et spørgsmål om vilje. Loven ligger der allerede, den skal bare modificeres.

Lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Politiet kan forbyde en person at opholde sig i en bestemt ejendom, hvis

1) ejendommen tjener som tilholdssted for en gruppe, som den pågældende person tilhører eller har tilknytning til, og

2) den pågældendes tilstedeværelse i ejendommen og omstændighederne i øvrigt skønnes at indebære risiko for angreb, der vil være til fare for personer, der bor eller befinder sig i nærheden af ejendommen.

Stk. 2. Politiet kan forbyde enhver person adgang til en bestemt ejendom, hvis der skønnes at være betydelig risiko for et angreb som nævnt i stk. 1, nr. 2. Forbud tilkendegives ved skiltning.

Man kan altså forbyde adgang til en bestemt ejendom, hvis det skønnes at færden i ejendommen er til fare for ejendommens omgivelser – det er essensen i ovenstående som populært går under navnet “rockerloven”, da den sigter/sigtede mod at lukke forskellige “rockerborge” i villakvarterer osv.

Hvis der ellers er politisk vilje, så er det ikke den store juridiske eksamen man behøver for at udvide lovteksten til også at omfatte ejendomme, hvor der sker opfordring til brud på loven og/eller menneskerettigheder.

Opfordring til brud på loven kunne f.eks. være opfordring til at slå børn, og opfordring til brud på menneskerettigheder kunne f.eks. være at dræbe alle jøder, henrettelse ved stening pgs utroskab osv.

Loven vil således kunne bruges til omgående at forbyde adgang til Grimhøjmoskeen (og alle lignende terrorist arnesteder), men vil ikke være specifikt rettet mod nogen bestemt race eller religion, og dermed heller ikke noget brud på nogen menneskerettigheder eller internationale konventioner – tværtimod kan man sige, loven vil være til for netop at beskytte menneskerettigheder og internationale konventioner.

ANNONSE

Ét svar til “Hvis man vil”

  1. Holger Larson siger:

    Hvorfor gøre det så indviklet, når det kan gøres simpelt. Forbyd Islam.