Nyt

Hadefulde ytringer, som finder sted over middagsbordet hjemme, skal kunne strafforfølges i kraft af Skottlands lov mod hadkriminalitet, siger den skotske justitsminister Humza Yousaf i forbindelse med et forslag fra Skotlands regering til ændring af denne lov.

Den gamle lov, som forbyder trusler og chikanerende ord og handlinger, gør private hjem til en frizone for ytringer, som ellers er strafbare, skriver The Times:

Lovforslaget er løst baseret på ”lov om offentlig orden” fra 1986, som forbyder truende, voldelige eller fornærmende ord og adfærd, men inkluderer et ”boligforsvar”, der siger, at det truende sprog ikke kan retsforfølges, hvis det tales i et privat hjem.

Men det skal ifølge Yousaf være slut. Familie, børn og gæster må beskyttes, mener han:

Hr. Yousaf sagde, at der ikke ville være noget “boligforsvar” i hans lovforslag. Han sagde til det skotske parlaments retskomité, at børn, familie og gæster skal beskyttes mod hadefuld tale.

ANNONSE

I henhold til lovforslaget skal det være strafbart at vække had mod grupper af personer med bestemte kendetegn, som for eksempel handikap, seksuel orientering og alder.

Justitsministeren bruger muslimer som eksempel overfor medlemmerne af det skotske parlament, og trækker en linje til jøder:

Han spurgte medlemmerne af Parlamentet: ”Har vi det godt med at forsvare nogen, hvis opførsel er truende eller voldelig, hvilket med vilje skal vække had mod f.eks. Muslimer? Siger vi, at det er tilladt, fordi det er i hjemmet? … Hvis din hensigt er at skabe had mod jøder … så synes jeg, det fortjener en strafferetlig sanktion. ”

Lovforslaget har også politiske aktivister som Tommy Robinson i kikkerten:

Hr. Yousaf sagde, at teaterdirektører og journalister ikke burde være undtaget fra loven for at forhindre aktivister, der optænder konflikter under dække af at være et kunstnerisk udtryk eller ytringsfriheden. Han sagde: “Vi ønsker ikke at forsvare folk som Tommy Robinson ved at sige, at han er ”en blogger, der skriver for The Patriot Times, så den rimelige begrundelse er, at jeg er journalist’.”

Forslaget til ændringer af loven om hadkriminalitet har mødt betydelig kritik både fra politiet, jurister og kirken.

Skotland har en stor grad af selvstyre i Storbritannien efter mandat fra det britiske parlament. Lovgivning, politi og mange andre vigtige samfundsopgaver er således de skotske myndigheders ansvar.

Humza Yousaf er det første muslimske regeringsmedlem i Skottland, og var tidligere leder for Glasgow University Muslim Students Association (GUMSA).

ANNONSE