Nyt

Antallet af ofre for voldsforbrydelser i Danmark er det højeste nogensinde fra 2022. Ifølge Danmarks Statistik er tallet for anmeldte forbrydelser i alt 67.989 i 2022.

Ofre for anmeldte forbrydelser.
.
Statistikken omhandler ofre for personfarlig kriminalitet, dvs. ofre for sædeligheds- og voldsforbrydelser samt enkelte ejendoms- og andre straffelovsforbrydelser, hvor offeret har været i direkte kontakt med gerningsmanden, fx tasketyveri eller overtrædelse af politiudstedte advarsler

ANNONSE