Nyt

En kilde oplyser, at han har anmeldt palæstinenseren Ahmed Samsam til Københavns Politi på baggrund af Ahmed Samsams seneste opdatering.

Anmeldelsen til Københavns Politi lyder i sin helhed:

“Jeg anmelder hermed Ahmed Samsam (311289) for overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 2, ved den 8. oktober 2023 på sin Facebook-profil i navnet Ahmed Samsam (profil-id: 100034805892921) offentligt udtrykkeligt at have billiget en af de i straffelovens 12. eller 13. kapitel omhandlede forbrydelser, idet han i et opslag ytrede:

“Nok er nok endelig er bordet vendt mod terrorstaten Israel. Det de har gjort i 80 år af drab, tortur, fængsling, overtagelse og besættelse af byer og uddrivelse af palæstinensere fra deres hjem og deres byer. Endelig har de fået lidt smag af egen medicin efter utallige drab på civile og journalister i 80 år. I dag er bordet vendt af de palæstinensiske frihedskæmpere som kæmper for deres eget land, frihed og fjernelse af apartheid og besættelsen. Efter at terrorstaten israel har begået utallige dokumenterede overtrædelser af menneskerettigheder og FN resolutioner og utallige stormninger af vores elskede al aqsa moske år efter år som er den 3. Helligste moske i Islam. Senest igår er den palæstinensiske by Huwara bestormet af Israelske besættere hvor de brændte og ødelagde og overtog palæstinensiske ejendomme og forretninger. Lad os stoppe med dobbeltmoralitet hvor vi hylder den ukrainske frihedskamp, mens vi neglicerer den palæstinensiske. Frihed og ret til kamp er for alle som er besat og undertrykt”, alt hvorved han billigede terrorangrebene begået af terrorgruppen Hamas mod Israel den 7. oktober 2023.

Jeg skal henlede opmærksomheden på, at Ahmed Samsam, der er født den 31. december 1989, uagtet at han senere har erhvervet dansk indfødsret som biperson til Jihad Samsam under nr. 852 i § 1 af lov nr. 1053 af 11. december 1996, til stadighed har ret til syrisk statsborgerskab i henhold til syrisk lov, hvorved han, som dømmes for en strafbar handling, og som derved har udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for statens vitale interesser, ved dom skal frakendes sin danske indfødsret, uden at han derved bliver statsløs.

ANNONSE

Af lovforslag nr. L 127 af 10. februar 2022 (frakendelse af statsborgerskab for strafbare forhold, som er til alvorlig skade for statens vitale interesser m.v.), de almindelige bemærkninger pkt. 2.2.2., fremgår en række eksempler på handlinger rettet mod statens vitale interesser, herunder specifikt offentlig billigelse af terror. Listen over eksempler er ikke udtømmende.

Endvidere kan der – foruden den samlede kriminalitet, som aktuelt er til pådømmelse – lægges vægt på, om vedkommende tidligere er dømt for ligeartet kriminalitet. Der henvises i den forbindelse til L 127 af 10. februar 2022 (frakendelse af statsborgerskab for strafbare forhold, som er til alvorlig skade for statens vitale interesser m.v.), de almindelige bemærkninger pkt. 2.2.2 og U2016.3235H.

Jeg bemærker i den henseende, at Ahmed Samsam tidligere er straffet for at have tilsluttet sig terrororganisationen Islamisk Stat i Syrien i henhold til § 571 og § 572, stk. 2 i Straffelovbogen i Spanien, der i Danmark er omfattet af straffelovens § 114 c, stk. 3.

Der bør således tages forbehold for at nedlægge påstand om frakendelse af dansk indfødsret samt udvisning.”

ANNONSE