Kunstbilde

Hugo Birger (1854–1887).
Olje på lerret, 135 x 201 cm. Göteborgs konstmuseum.

Dette skulle bli ett av de siste verk Hugo Birger fullførte, han døde av tuberkulose bare 33 år gammel,  året etter at bildet ble malt.

Bildet var inkludert i en minneutstilling for billedhuggeren Per Hasselberg (1850-1894) ved Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm, 2010. I katalogen kan vi lese:

I bilden märks bland andra: Ville Vallgren, journalisten Spada, Robert Thegerström, Albert Edelfelt, Carl Larsson, kapten Boye, Ernst Josephson, Gerda och August Hagborg, Allan Österlind, Per Hasselberg, samt Hugo Birger.

ANNONSE

Læs også

Læs også