Nyt

Tyskere bliver klart hyppigere ofre for legemesfarlige strafbare handlinger, som er begået af personer som er asylindvandret, end modsat. Det viser en situationsrapport fra det føderale tyske kriminalpoliti ”Bundeskriminalamt” (BKA) som er omtalt i Die Welt.

Politiets analyse af kriminaliteten i landet viser at godt en million mennesker i 2018 blev registreret som ofre for voldsforbrydelser, seksualforbrydelser, røveri eller forbrydelser mod den personlige frihed.

For 102.000 af disse ofre, svarende til lidt over 10 procent, var mindst én af de identificerede gerningspersoner enten en asylsøger, en person med krav på beskyttelse, en person med ulovligt ophold eller en person på tålt ophold.

Andelen er uforholdsmæssigt høj, disse gruppers samlede andel af befolkningen taget i betragtning.

Når det gælder forbrydelser med dødelig udgang, var det i fjor 230 tyskere som blev ofre for en eller flere gerningspersoner med en af de nævnte former for indvandrerbaggrund. Det er mere end en fordobling sammenlignet med året før. For seksualforbrydelser er den tilsvarende stigning på 21 procent.

ANNONSE

Personer, som er asylindvandret, begår også oftere legemesfarlige forbrydelser mod andre med lignende baggrund end tyskere gør. Når det gælder asylindvandrere, der blev ofre for legemsbeskadigelser i 2018, var det kun hver femte gerningsperson, der var tysker.

 

Køb Kent Andersens bog fra Document Forlag her!

ANNONSE