Nyt

‘Højeste antal voldsanmeldelser siden 1995’; Foto: DST.dk

Der findes ikke statistik, der ikke kan manipuleres, og seneste nyhedsbrev fra Danmarks Statistik med overskriften ‘Højeste antal voldsanmeldelser siden 1995’ kræver kreative journalister. Der er altid noget brugbart. Færre indbrud, højere anmeldelsestilbøjelighed etc.

“Der blev anmeldt 7.274 tilfælde af vold i årets sidste kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er knap 10 pct. flere end forrige kvartal, hvor der blev anmeldt 6.633 tilfælde. Antallet er på sit højeste niveau, siden Danmarks Statistik begyndte at sæsonkorrigere anmeldelsestal i 1995. Stigningen siden 2016 skyldes blandt andet anmeldelser for vold mod offentlig myndighed, som nok skal ses i forbindelse med ændringer i Erstatningsnævnets procedurer, som skønnes at have ført til flere anmeldelser.”

“Efter et mindre fald i årets andet og tredje kvartal ses nu igen en stigning i antallet af anmeldelser for vold mod privatperson. I årets sidste kvartal blev der anmeldt 3.391 tilfælde, hvilket er det højeste antal, siden Danmarks Statistik begyndte at sæsonkorrigere i 1995. Vold mod privatperson omfatter simpel vold, alvorligere vold og særlig alvorlig vold og straffes efter §§ 244, 245 og 246 i straffeloven.”

Antallet af anmeldte trusler har på samme vis været støt stigende de seneste år. I årets sidste kvartal var antallet på sit højeste niveau med 1.718 anmeldelser, svarende til en stigning på 21 pct. i forhold til tredje kvartal. Kategorien trusler sæsonkorrigeres ikke, da der ikke hidtil har vist sig sæsonudsving i denne type lovovertrædelse. Hovedparten af anmeldelserne vedrører trusler på livet, men omfatter ligeledes bombetrusler, offentlig trussel om voldshandlinger og trusler, vold og lign. mod vidner og deres nærmeste.”

“Der blev i alt anmeldt 84.922 straffelovsforbrydelser i fjerde kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er en stigning på næsten 3 pct. i forhold til kvartalet før. Foruden stigningen i voldsforbrydelser skyldes stigningen blandt andet flere anmeldte ejendomsforbrydelser, hærværk samt anmeldelser i kategorien ’andre straffelovsforbrydelser’. Derimod blev der anmeldt færre indbrud i årets fjerde kvartal i forhold til tredje kvartal, når der tages højde for sæson-udsving, svarende til et fald på næsten 5 pct.”

 

ANNONSE