Kopierede/fra hoften

De seneste tal viser, at varer og tjenester er 10,0 pct. dyrere end sidste år. Det betyder ifølge en beregning fra Nykredit (citeret af DR), at en gennemsnitsfamilie skal bruge 45.000 kroner mere for at købe det samme som i 2021. Inflationen er således den højeste siden 1982 og går særligt ud over folk med små indkomster. Prisstigningerne har især ramt fødevarer og energi, idet sidstnævnte forventes at stige med 158 pct.
Lytter man til politikerne, er inflationen nærmest at sammenligne med en naturkatastrofe – altså noget, de ikke kan gøre for eller gøre noget ved. Jo, man kan prøve at kompensere de hårdest ramte med statstilskud, men de vil kun få inflationen til at stige yderligere, fordi de øger købekraften uden nødvendigvis at øge udbuddet.
Ifølge Energistyrelsen er der flere forklaringer på den ulykkelige udhuling af pengenes værdi, bl.a. krigen i Ukraine og sandelig også vejret. Vejret har nemlig ikke artet sig, som det skulle, og det er gået ud over forsyningen med den ”grønne” energi. Politikerne mener altså, at de kan styre klimaet, men vejret kan de ikke gøre noget ved. Det burde de nok have fortalt danskerne, før de plastrede landet til med vindmøller, som skulle skaffe os sikker, billig og ren energi til erstatning for den fossile, som de efter bedste evne spænder ben for.
Inflationen er altså ikke et naturfænomen, men resultat af politiske beslutninger. Man skærer ned på de sikre energikilder til fordel for usikre og bliver højst overrasket, når vejret ikke adlyder befalinger fra Christiansborg.
Så er der krigen i Ukraine, som også er forårsaget af politiske beslutninger, der ganske vist ikke er truffet i Danmark, men i USA og Tyskland. At Vladimir Putin er en imperialistisk bandit og undertrykker, har vi vidst i 20 år, hvorfor det har været letsindigt ud over alle grænser at gøre sig afhængig af russisk energi. Da Donald Trump advarede mod denne politik, blev han grinet ud, og Vesteuropa glædede sig såre over, at Joe Biden kom til. Samme Biden, som med sin affældige og anti-amerikanske politik har fået Putin til at se sit snit. Har det fået danske politikere og medier til at revidere deres opfattelse af amerikansk politik? Overhovedet ikke. De har intet lært.
Så når vi skal hen i Spar og give 30 kr. for den pakke smør, der sidste år kostede 20 kr., kan vi gøre det i bevidstheden om, at stigningen er resultat af politik – enten bevidst politik eller politisk uforstand.
Verden styres af ignoranter, men det er næppe nogen trøst.
ANNONSE