Kommentar

Når voldsomme begivenheder udspiller sig på verdensscenen, sker der ofte noget andet, som få lægger mærke til, men som ender med at få store konsekvenser.
Mens de vestallierede og Sovjetunionen stod sammen om at nedkæmpe Nazityskland, var grunden allerede lagt for Den (første) Kolde Krig. Og mens USA i 1980’erne var i færd med at demontere Kremls Onde Imperium, var islam i fuld gang med at befæste sine positioner i Europa. Få lagde mærke til det, for man stirrede stift i anden retning.
I dag fylder Ukraine-krigen hele nyhedsbilledet, og få bemærker en anden krig – nemlig globale aktørers forsøg på at ensrette den offentlige mening og skaffe sig kontrol over alle sider af såvel det offentlige som private liv. Spørgsmålet er, hvem man skal være mest bange for – Putin eller verdensherskerne i Silicon Valley, World Economic Forum og den internationale klimamafia.
Denne kulturkamp raser midt iblandt os, som det tydeligt fremgår af en meningsmåling foretaget af Quinnipiac blandt amerikanske vælgere 10.-14. februar. Adspurgt, hvad der mest optog dem, svarede republikanske vælgere: Inflation 36 pct., indvandring 23 pct. og forbrydelser 11 pct. Et lignende billede fandt man hos uafhængige vælgere: Inflation 32 pct., indvandring 10 pct. og covid 9 pct.
Demokratiske vælgere så helt anderledes på de aktuelle udfordringer: Klimaforandringer 17 pct., valglove 16 pct. og inflation 13 pct.
Vi kan altså konkludere, at der går et skarpt skel midt igennem den amerikanske befolkning: På den ene side står republikanske og uafhængige vælgere, der frygter, at inflationen vil gøre livet surt, og på den anden demokraterne, der har råd til at bekymre sig om grøn omstilling og om ændring af valgreglerne, som skal sikre det demokratiske parti evig kontrol.
Tag ikke fejl. Klimakampen er klassekamp. En kamp mellem de eliter, der hader vestlig kultur, og den underklasse af ynkværdige, som skal lære at rette sig efter de riges formaninger.
Hvis klimakampen havde noget med klimaet at gøre, ville Biden-administrationen ikke starte med at spænde ben for USA’s olie-og gasproduktion og dernæst tigge diverse diktaturstater om at levere mere olie og gas.
ANNONSE