Kopierede/fra hoften

Tiggeri blev forbudt i Danmark i 2017. Indbyggere velfærdstaten i Danmark har nemlig ikke brug for at tigge – det gælder udlændinge såvel som indlændinge. Imidlertid ankommer der jævnligt udenlandske tiggere især fra Rumænien og Bulgarien. Det hedder sig, at de søger arbejde. Eftersom de sjældent har salgbare kvalifikationer, og ofte er psykisk syge eller har andet misbrug, og desuden ikke har anvendelige sprogkundskaber, udmunder drømmen om et godt liv i vores land ofte med kriminalitet og tiggeri. Det er desuden en pull-faktor, at gode mennesker sørger for herberg, mad og lægehjælp. En kort fængelsesdom med samme fasciliteter i vintermånederne, er nok heller ikke at foragte.

En lithausk tigger mente, trods indrejseforbud og fem tidligere anholdelser for tiggeri, at hans tiggeri var en privatsag. Ja, faktisk vurderer hans forsvarer med det jødisk-arabisk klingende navn Eddie Omar Rosenberg Khawaja, at det er mandens menneskeret at tigge af danskerne. Højesteret har dømt imod, så advokaten overvejer nu at bringe sagen for den Europæiske Menneskerettighedsdomstol EMD. Men lithaureren er forsvundet. Måske er han på tourné med sit “privatliv” i andre EU-lande?

ANNONSE