Kommentar

Revolver.news har afdækket at der var rundt regnet 20 aktivister i gruppen Oathkeepers, som fik skylden for stormen på Kongressen 6. januar, som ikke er blevet tiltalt og ikke identificeret, til trods for at de var blandt de mest aggressive. Nu er der ting som tyder på at lederen for gruppen, Stuart Rhodes, kom fra sikkerhedsstaben.

Mens alle omkring Rhodes er blevet arresteret, er han ikke, til trods for at han gik ind for et oprør til støtte for Trump. Rhodes gjorde den kobling mellem MAGA-bevægelsen og stormen på Kongressen som Demokraterne påstod, var sket bagefter.

Endnu mere påfaldende er det, at folk som videreformidlede Rhodes meldinger på sociale medier er blevet tiltalt og risikerer fængsel, mens ophavsmanden går fri.

Det er endnu en brik i puslespillet, som tegner et billede af et FBI og sikkerhedstjenester ude af kontrol.

Revolver.news gør det job som Bob Woodward og Carl Bernstein gjorde i afdækningen af Watergate i 70-erne. De var med til at fælde en præsident, Richard Nixon. Da Trump chokerede det liberale Amerika ville journalisterne kopiere bedriften. Men de glemte at spørge om hvem det var som spillede de forskellige roller. Hvem var ”the good guys” og hvem var ”the bad guys”? Der var ikke meget gravejournalistik over det, som Washington Post og New York Times leverede. Det var aktivisme i samarbejde med sikkerhedstjenesterne. De liberale medier skiftede side.

ANNONSE

De, der hamrer dette fast, er journalister som Darren Beattie, redaktør for revolver.news.

FBI-chef Christopher Wray praler af at de infiltrerer grupper som Oathkeepers. Men FBI ikke bare infiltrerer, de overtager ledelsen og planlægningen. De leder folk ud i fristelse.

Det kan se ud som om 6. januar har været en planlagt operation for at kompromittere ikke bare Trump, men hele MAGA-bevægelsen.

Men det betyder også – akkurat som ”Russia collusion” – at plottet kan vende sig mod konspiratorerne selv. Når det går op for folk hvad Den Dybe Stat har gang i, og at uskyldige, intetanende dømmes til tab af arbejde, social udstødning og fængsel, vågner en følelse af at landet er kuppet af antidemokratiske kræfter.

Ved at bore og bore i 6. januar får revolver.news frem, hvor korrupt den amerikanske elite og sikkerhedstjenesterne er blevet.

I hvilket omfang var de tre primære militsgrupper, som Pentagon og Network News har kaldt de mest ansvarlige for planlægningen og gennemførelsen af Capitol-angrebet den 6. januar, infiltreret af agenturer fra den føderale regering eller informanter fra de nævnte agenturer i det år, der førte op til 6. januar og i løbet af 6. januar selv?

https://arhive.fo/9eZFP

https://www.justice.gov/opa/page/file/1361521/download

https://youtu.be/FoAqWnD7NTI?t=260 

https://www.politico.com/f/?id=00000178-7031-dae3-affa-f6f7374a0000

https://archive.fo/9nqaj 

Præcis hvor mange føderale undercover-agenter eller fortrolige informanter var der til stede ved Capitol eller i Capitol under den berygtede “belejring”, og hvilke roller spillede de (blot passive informanter eller aktive initiativtagere)?

Endelig, af alle de ikke-tiltalte medsammensvorne, der henvises til i anklagedokumenterne mod de tiltalte for forbrydelser den 6. januar, hvor mange af dem arbejdede som fortrolig informant eller som en undercover-operatør for den føderale regering (FBI, Army Counterintelligence osv.)?

Ikke-tiltalte medsammensvorne i 6. januar- sagen rejser foruroligende spørgsmål om føderal forhåndsviden.

https://www.revolver.news/2021/06/federal-foreknowledge-jan-6-unindicted-co-conspirators-raise-disturbing-questions/

Sandheden kommer fra mange sider. En tværpolitisk kongresrapport fandt at sikkerheden omkring Capitol Hill var elendig 6. januar, som alle vidste, ville blive en skæbnedag. Kongressen skulle godkende valgmændene fra delstaterne, samtidig havde Trump indkaldt til massemøde. Alle tegn tilsagde styrket vagthold.

En tværpolitisk senatsundersøgelse af den dødbringende 6. januar-opstand påviste sikkerheds- og efterretningsfejl på alle niveauer i regeringen, fejl der førte til, at en pro-Trump-pøbel brød ind i Capitol-bygningen, da delegater i en fælles seance godkendte valget i 2020.

Rapporten på 95 sider, et produkt af en cirka fem-måneders fælles undersøgelse fra Senatets Homeland Security and Rules Committee, fandt betydelige fejl, der spænder “fra føderale efterretningsagenturer, der ikke advarede om et potentiale for vold til manglende planlægning og forberedelse fra US Capitol Police og politiledelsens side. ”Der var ingen overordnet operationel- eller bemandingsplan for den skæbnesvangre dag, en total mangel på ledelse” ifølge de kommitterede.

https://abcnews.go.com/Politics/security-intelligence-failures-led-jan-insurrection-bipartisan-senate/story?id=78131627“[ABC News] 

Dette svigt får en helt anden betydning hvis den manglende sikkerhed var bevidst for at opnå maksimal skade. Hvis mægtige kræfter trak i trådene både indefra og udefra, falder Demokraternes narrativ om “væbnet oprør” sammen og 6. januar kan blive en politisk rekyl.

Hvorfor skulle FBI have viden om ulovligheder og ikke foretage sig noget?

Det er ubehageligt at forestille sig muligheden for, at den føderale regering kendte til et potentiale for voldsanvendelse den 1/6 og ikke gjorde noget for at stoppe det. Det rejser spørgsmålet: hvorfor ville statslige instanser, eller visse elementer indenfor, læne sig tilbage og lade noget som dette ske med vilje?

Senatsrapporten taler om “efterretningssvigt”, men det var ikke noget svigt, det var bevidst. FBI vidste hvad som skulle ske.

Hvis det er tilfældet står vi overfor et politisk magtmisbrug som må få konsekvenser. Man kan sige dette er 9/11 vendt på hovedet. Nu er det ikke al-Qaida som angriber New York og Washington. Det er den føderale regering som angriber en politisk bevægelse som den vil kompromittere, tiltale og fængsle på falske anklager.

Capitol Hill-deltagerne faldt i to hovedgrupper: De såkaldte ”MAGA-moms”, MAGA-mødre, som vandrede ind fordi dørene stod åbne. I selve rotunden inde i bygningen, holdt de sig indenfor fløjlssnorene som er sat op for besøgende.

Den anden gruppe er mere aggressiv. Spørgsmålet, som rejses, er hvorfor snesevis af disse er anonyme og ikke tiltalt.

Hvis det viser sig, at en ekstraordinær stor procentdel af medlemmerne af disse grupper, der var involveret i planlægningen og udførelsen af Capitol belejringen, var føderale informanter eller undercover-agenter, vil implikationerne være intet mindre end svimlende. Dette ville være langt værre end regeringens allerede dårlige situation, hvor man på forhånd vidste om muligheden for vold og intet gjorde. I stedet for ville dette antyde, at elementer fra den føderale regering var aktive tilskyndere til de mest uhyggelige og spektakulære aspekter af 6. januar, en planlagt monumental fælde, der blev brugt som påskud til at fængsle ellers harmløse demonstranter ved Capitol – og i en meget større mening bruges til at kalde hele MAGA-bevægelsen for ”potentielt indenlandske terrorister”.

/www.revolver.news/2021/03/democrat-bill-uses-counter-american-intel-to-wage-war-on-maga/

Dette er hvad der står på spil for at komme til bunds i 6. januar begivenheden.

Hvis det var sikkerhedstjenesterne, Biden og Pelosi som stod bag, var det dem, der angreb demokratiet, ikke Trump-supporterne.

Hvis de skulle slippe afsted med dette er det let at tænke sig at de vil gentage det, hvis Trump får luft under vingerne med sine folkemøder og ser ud til at kunne true Demokraternes magt.

Tingene hænger sammen. Folk spørger sig selv hvorfor Trump-organisationen bliver tiltalt for småtterier, mens Biden-familien slipper fra det med omfattende korruption som ville vælte hele administrationen.

Dinesh d’Souza har en glimrende gennemgang af den sidste artikel om Stuart Hughes.

 

Oversættelse Karsten Søberg

ANNONSE