Kommentar

Onsdag kom det frem at et af forsvarets vidner i retssagen mod Proud Boys-medlemmer, havde fungeret som informant for FBI, dvs. anklagemyndigheden, i 22 måneder. Det er anden gang det afsløres grove brud på retssikkerheden i samme sag. FBI har siddet på begge sider af bordet, fabrikeret beviser og ødelagt beviser som taler til tiltaltes fordel.

Forsvarsadvokater i Proud Boys oprørs-konspirations retssag i Washington D.C. erfarede i slutningen af 22. marts, at et af deres egne forsvarsvidner, der var ved at vidne, havde arbejdet som FBI-informant i mindst 22 måneder.

FBI sad på begge sider af bordet og kunne således manipulere beviserne til deres egen fordel og de tiltaltes disfavør. Hvis politiet ville, kunne de fremstille den tiltalte præcis, som de ville, og få den dom, de ønskede. De kontrollerede bevisførelsen og vidste, hvad forsvarerne og de tiltalte havde gang i.

ANNONSE

Anklagen om oprørssammensværgelse stammer fra borgerkrigen og har aldrig været brugt i straffesager indtil nu. Grunden til, at det ikke er blevet brugt, er, at det er en af ​​de mest alvorlige anklager, man kan blive anklaget for: En oprørs- sammensværgelse.

Det er op til Bidens justitsministerium at få fakta til at passe til påstanden. Derfor fremstilles fakta ved hjælp af plantede hemmelige informanter. De tiltalte er bogstaveligt talt forsvarsløse.

En af de tiltalte fremsatte en påstand om, at anklagemyndigheden skulle tvinges til at oplyse, hvad de påberåbte sig som bevis.

Zachary Rehl, en af fem Proud Boys-tiltalte, indgav et forslag på vegne af sine medtiltalte med henblik på en retskendelse om at tvinge anklagere til at afsløre alle optagelser eller rapporter lavet af fortrolige menneskelige kilder (CHS) – informanter – om de tiltalte og deres advokater.

Dommer Timothy Kelly afsatte 23. marts til høring og vil genoptage sagen fredag 24. marts.

Forsvarer Carmen Hernandez sagde dette var et så alvorlig brud på retssikkerheden at alle kort måtte på bordet.

Forsvarsadvokat Carmen Hernandez sagde, at oplysningerne, der blev givet til forsvarsteamet den 22. marts, rejser “alvorlige og underbyggede påstande om statslig uredelighed omkring den hemmelige indtrængen og indblanding af forsvarsholdet fra regeringens side gennem en fortrolig menneskelig kilde, på regeringens foranledning.”

Retssagen begyndte 19. december 2022 og Anklagemyndigheden afsluttede sin bevisføring 17. marts.

Efter afslutningen af vidneforklaringen den 22. marts afslørede anklagerne, at et vidne på forsvarslisten, som skulle i retten den 23. marts, havde arbejdet som FBI-informant fra april 2021 til mindst januar 2023.

Dette vidne deltog aktivt i sagen på forsvarerens og tiltaltes side: Han kommunikerede med en eller flere forsvarsadvokater og mindst én tiltalt, elektronisk, via telefon og sms. På et tidspunkt deltog informanten i en diskussion om, hvorvidt en af ​​forsvarerne skulle udskiftes. Informanten deltog i bønnemøder i den anklagedes familier. Han kom dem tæt ind på livet.

“I løbet af denne periode har CHS [informanten] været i kontakt via telefon, sms og andre elektroniske midler med en eller flere af forsvarets advokater og mindst en tiltalt,” sagde forslaget.

“CHS deltog også i bønnemøder med medlemmer af en eller flere af de tiltaltes familier. CHS deltog også i diskussioner med et af den tiltaltes familiemedlemmer om at erstatte en af forsvarerne.”

Det var anden gang, det kom frem, at FBI sad på begge sider af bordet.

Den 8. marts kom det frem, at specialagent Nicole Miller havde overvåget kommunikationen mellem den tiltalte Rehl og hans advokat og diskuteret forsvarets strategi indbyrdes.

Forsvarerne opdagede ved en tilfældighed e-mails som Miller havde sendt, hvoraf det fremgik at hun havde fabrikeret beviser og fået ordre om at ødelægge hundredvis af andre beviser.

Forsvarsadvokater opdagede også en skjult fane i et FBI-bevisregneark, der indeholdt nogle af Millers e-mails, “hvor FBI-agenten indrømmede, at han havde fremstillet beviser og fulgt ordrer om at ødelægge hundredvis af andre beviser,” ifølge en retssag den 9. marts (pdf).

Forsvarsforslaget kaldte opdagelsen ”en klar og åbenlys overtrædelse af Sixth Amendment”, der “skriger på en afskedigelse.”

Det har længe været kendt, at anklagemyndigheden undlader at dele beviser med forsvaret, der taler til tiltaltes fordel, på trods af at der foreligger en dom om, at det er ulovligt. Når FBI desuden fremstiller falske beviser og ødelægger ægte beviser, bliver retssager omdannet til skueprocesser.

De anklagede er Zachary Rehl, tidligere leder af Proud Boys Enrique Tarrio, Joseph Biggs, Ethan Nordean og Dominic Pezzola.

NTB beskriver Proud Boys således:

* Proud Boys blev dannet i 2016 og beskriver sig selv som vestlige chauvinister. Gruppen romantiserer traditionel, mandsdomineret vestlig kultur, som nogle ser som et dække for dyb racisme. The Proud Boys har været involveret i sammenstød med Black Lives Matters-demonstranter og venstrefløjsaktivister.

* Proud Boys tager ikke afstand fra vold mod politiske modstandere og fremstår som en hadegruppe af militante, ofte bevæbnede demonstranter. Antallet af medlemmer er usikkert. Kilder: TT/Wikipedia

https://www.theepochtimes.com/did-fbi-informant-spy-on-proud-boys-defendants-and-their-jan-6-trial-attorneys_5143006.html

ANNONSE