Kopierede/fra hoften

Med henblik på det, som skrives i fransk presse, må jeg gentage (og jeg går ikke i detaljer, for det er for kvalmende) at hensigten er at blive af med Donald Trump, og at benævnelsen statskup er helt passende. Den signaliserer nemlig en omvæltning af magten ved hjælp af demokratiet.

Dette statskup  hviler ikke kun på den største operation valgsvindel i nyere tid, men også på amerikanske og vestlige mediers aktive medvirken og på de utallige milliardærers ageren på verdensplan.

Det drejer sig ikke kun om at blive Donald Trump kvit og erstatte ham med en ekstrem venstreorienteret klike, som gemmer sig bag den senile og korrumperede Joe Biden, men også om at få bugt med demokratiet i USA (hvis en så massiv svindel kan gennemføres) og dermed fremme en ny verdensorden, som er meget anderledes, og som har været defineret i hvisse kredse bla. i Davos.

ANNONSE

I disse kredse har man i månedsvis været enige om, at målet er at påbegynde det store nye projekt “én verdensregering”, i et koordineret samarbejde med supranationale instanser som f.eks. FN.

De meget store selskaber vil styre økonomien i synergi med denne “verdensregering”. Denne definerer de større mål, som skal følges med tvang så som kampen mod en klimaændring. Midlerne til overvågning vil komme på plads med henvisning til den offentlige sundhed og vil være omnipresent.

Tiltag, som skal fremme projektet, er “inklusion”, adgang for vigtige varer og andre skridt mod en multilateral og multikulturel verden under dominans af den internationale højfinans som en del af planen.

Med den nye kapitalisme vil alle de beslutninger, som tages af virksomhedene, ske under hensyn til den virkning, disse vil have globalt ud fra visheden om, at det er verdensregeringen som definerer de nærmere omstændigheder.

Mellem linjerne af alt dette – selv om det ikke siges eksplicit – er der klart en vilje til at afskaffe suveræniteten i diverse lande og ersatte det frie demokrati med en verdensregering, som ikke er demokratisk, og som styres af en selvproklameret elite. Det står også helt  klart,  at der skal etableres ens globale bestemmelser og vedtages en global økonomisk politik, som skal styres fra oven af de ovenfor omtalte eliter.

Det er også hensigten at gøre enhver afhængig af systemet, fratage folk friheden og  afskaffe muligheden for at tage ansvaret for deres eget liv.

De overordnede mål og “værdier”, som skal fremmes, indebærer en officiel sandhed, som det vil være umuligt at frigøre sig fra, naturligvis.

Hvis De genkender noget af dette om global kommando, som det blev beskrevet i Big Brother af George Orwell i 1984, tager De ikke fejl.

EU bevæger sig fremover i denne retning på global ordre: De europæiske folk er ved at miste deres suverænitet, frihed og frie demokrati, deres frihed til at handle og muligheden for at tage ansvar for deres eget liv og desuden mene noget andet end den officielle sandhed.

Barack Obamas USA fulgte den samme vej som EU, og Donald Trump kom til magten netop ved at nægte det amerikanske folk at følge denne vej.

Han er blevet den absolutte fjende, og et statskup maskineri er sat i gang.

Alt, hvad der har været brugt imod ham såsom bagvaskelse, forsøg på afsættelse, udnyttelse af pandemien for at ødelægge landene og oprør har spillet fallit, så kun et statskup er sidste mulighed. Og valgsvindlen er enorm, mere enorm end man drømmer om.

De store amerikanske medier deltager aktivt og også pressen andre steder i Vesten samt på de sociale medier.

I en omstilling, som ville være Lenin og hans desciple værdig, anklager kupmagerne Donald Trump for at forsøge at lave et statskup. Barack Obama udtalte grinende på amerikansk tv, at man burde sætte det amerikanske militær ind mod Donald Trump for at fortrænge ham, og præcis de samme ord læste den senile og korrumperede Joe Biden op fra teleprompøren for nogle uger siden.

Og pengene har flydt på verdensplan for at få skovlen under Trump takket være milliardærernes aktiviteter.

Den amerikanske, ekstreme venstrefløj er blevet brugt til at få grænserne til at falde og opløse det amerikanske folk med en strøm af indvandrere, og de har ødelagt de små uafhængige virksomheder med krav om lukning i pandemiens navn. Pandemien bruges også for at undertrykke det frie ord,  og bestræbelserne kommer mere og mere på kant med “Første Amendement”.

Bag den senile, stærkt korrumperede Joe Biden og den ekstreme amerikanske venstrefløj står milliardærerne, som agerer på verdensplan med folk fra Davos, EU og Kina. Trump er den sidste hindring.

Hvis han falder, vil den nye verdensorden være på plads og den vestlige verden glide ind i mørket, tvangsbedøvede i en langsom euthanasie. 

Guy Millière

bragt i Riposte Laique 23. november 2020

Køb Lars Hedegaards nye bog her!

ANNONSE