Kommentar
Der har været fantaseret og sagt meget om “den nye verdensorden” med én verdensregering, og hvordan den kunne tænkes at tage form og realiseres, og ideen har forekommet ret så luftig. Men det er den ikke længere, for verden kan gennem udviklingen af det digitale netværk se frem til at blive koordineret i et omfang, vi næppe gør os forestillinger om eller slipper for. Men kan denne udvikling køre af sporet og ende som et redskab til total kontrol med borgerne for den til enhver tid siddende regering?

Pengene styrer som bekendt verden, og bag dem agerer et utal af spillere. Der er flere vinkler, hvorfra man kan vælge at anskue pengeverden og udviklingen i brugen af de digitale systemer, men  jeg finder det især   bemærkelsesværdigt, at nogle idéskabere i tiden ser en mulighed i det digitale pengesystem, som vil kunne tjene deres ideologi om at ændre samfundene og indføre et totalitært system, der påtvinger borgerne nye vaner og livsstil, men også fratager dem medbestemmelse og personlig frihed. 

Det var hos de meget pengestærke mænd, at fyrster og konger i historiens løb lånte penge bla. til at føre krige, og helt naturligt gav det disse pengemænd magt over samfundene og landenes krige og revolutioner.

ANNONSE

Som Heinrich Heine sagde: “Penge er vore tiders Gud, og Rothschild er hans profet”. Så overskueligt er det ikke længere, men higen efter magt og indflydelse er selvfølgelig den samme hos dem, som i dag fra deres nøgleposter i samfundet styrer verden gennem pengene (ikke nødvndigvis deres egne), men også gennem vigtige sociale, lukkede netværk. Deri er der intet hemmeligt eller konspiratorisk, for sådan styres verden.

World Economic Forum er et af disse fora af nyere dato, og forud gik Bilderberggruppen, Trilaterale Kommission, Council on Foreign Relations mfl. – alle endnu eksisterende – som har leget med tanken om en ny verdensorden. Her mødes kapitalens repræsentanter med toppolitikere, journalister og andre toneangivende personer dels for at dyrke vigtige kontakter dels for at signalere den retning, man ønsker udviklingen skal tage. Den engelske forfatter David Icke har skrevet indgående og meget underholdende om emnet i bogen “… and the truth shall set you free“.

I går som i dag retter alle ind efter kapitalens betingelser måske uden at tænke nærmere over substansen i denne lidt abstrakte størrelse, der både er værdier, penge, og forskellige former for fiktiv kapital, som forbinder os på alle måder. Forresten skal man gøre sig klart, at storkapitalen eller den internationale højfinans ikke er det samme som privat ejendom. 

Et træk ved den internationale (anonyme) højfinans, som jeg foretrækker at kalde den på grund af dens enorme  dimensioner, er, at den er koncentreret under forholdsmæssigt få personers kontrol, som ikke ejer den (med få undtagelser), men som styrer og administrerer den og derved selvfølgelig besidder magt fra deres nøglepositioner på forskellige niveauer i hierakiet. 

Som alle ved, er sedler og mønter på vej ud, så om føje år findes kontanter ikke længere, hvilket man kan have mange følelser omkring. På mig virker det både som en bekvem, men også tvivlsom udvikling. For her overtager digitale penge alle transaktioner uden undtagelse. I dag kan vi bestemme og kontrollere, hvad der skal stå på kontoen i banken, og hvad der skal overføres til opsparing  oma. Men hvad med  sikkerheden på længere sigt? Bankerne garanterer rigtigt nok pengene til et vist beløb, men kan der pludselig ændres på det forhold? Vil pengene  stadigvæk hedde Danske Kroner? Kan en krig med en håndbevægelse sløjfe alle tal? Og kan en diktaturstat gøre det samme? Hvad skulle der være i vejen for det?

Og her når jeg frem til Klaus Schwab, formand for World Economic Forum med hovedkvarter i Davos, der drømmer om en helt anden indretning af verden, end den vi kender. Og han har kig på det digitale pengesystem.  https://humansarefree.com/?s=Klaus+Schwab

https://humansarefree.com/2020/12/no-privacy-no-property-world-2030-world-economic-forum.html

Han har nemlig udtænkt, hvordan man gennem pengesystemet kan få sat den ældgamle drøm om “en ny verdensorden” på skinner. “Great Reset” kalder han sin plan eller “The Fourth industrial revolution”. Og med ham ville vi få frataget den sidste sølle rest suverænitet som land, men så bestemt også den sidste personlige frihed. Jamen han er jo bare en eksentrisk original i Davos, vil nogle måske sige. Sig ikke det. Galninge og psykopater har før sat verden i brand. Schwab sætter næppe verden i brand, men hans ideer og  indflydelse kan helt sikkert sætte diskussionen i brand i Danmark hvis ingen får bremset hans ideer i tide.  

Nu fjerner vi så likviderne fra bankerne og indfører ifølge Schwab en centralbanks digitale penge. Denne bank kunne passende være Den Europæiske Centralbank (ECB), og formanden Christine Lagarde har da sikkert allerede lagt øre til Schwabs teorier, men vil næppe sætte det europæiske samarbejde over styr lige nu, hvor von der Leyen slås med Polen.  

Men i Schwabs forunderlige verden – og hvorfor egentlig ikke et lille stykke ad vejen i Mettes Frederiksens verden? – skal vi almindelige lønmodtagere, pensionister mfl. kun have én enkelt bankkonto, hvor vi foretager alle transaktioner. Men denne konto vil ikke længere eksistere i den  kommercielle bank som vi er vant til, men i en centralbank – enten i ECB eller en centralbank i hver ny region ifølge Schwabs nye verdenskort. 

Over denne centralbank-konto reguleres og trækkes skat og diverse andre forpligtelser til staten, men også sociale ydelser beregnes her, mens betalingssystemet fortsat består. Så umiddelbart mærker vi næppe forandringen, selv om pengene er blevet “programmerbare”, dvs. et styringsredskab.

Men nu kører fantasien for alvor hos Klaus Schwab & Co. For ville det ikke være smart, siger han, hvis centralbanken kunne agere efter særlig instruks fra “Staten” (nu en usikker størrelse) om at udstede bøder eller true borgeren med at gøre indhug i kontoen og endda rydde den i ét hug (manglende corona-pas, anden civil ulydighed, politisk ukorrekthed, oprør mv.). Dertil kommer, at systemet muliggør total overvågning af enhver borgers personlige indkøb og forbrug. Og heri ligger den egentlige nyhed: Borgeren kan ikke længere disponere over sin konto, som han vil, og det er første trin i Schwabs nye verdensorden.  

Så langt så godt og de fleste føler så nogenlunde fast grund under fødderne. Men i  Schwabs verden går han videre, og som noget overraskende skal alle virksomheder nu indgå i en mega stor tekno-struktur styret af “Staten” og hvor profitten går til den. Her må vi nok tage Schwabs teorier som – Schwab-teorier, for selv hans sejeste globalist venner i Davos vil helt sikkert stå af. Så skulle det da lige være med undtagelse af Enhedslisten…

I Schwabs samfundsmodel vil vi nu kunne tvinges til at bruge penge på bestemte formål i en bestemt periode, og “Staten” kan bestemme, hvilke varer vi må købe i en fastsat periode og hvor i landet. Nej, det er ikke sat på spidsen, for sådan fungerede det i tidligere DDR! 

Det mest uhyggelige vil dog være, at det i Schwabs nye verden vil være muligt at koble borgeren af systemet. Tænk lige den tanke til ende! Det lyder vildt, men i Frankrig fyrer Macron for tiden sundhedspersonale uden løn og forhindrer syge i at få lægehjælp, hvis de ikke er vaccineret, og derfor kobles de af systemet. Men dette umodne menneske af en præsident hører også til Schwabs nærmeste inderkreds.

Og i Schwabs eventyrverden er der endnu en overraskelse – som der nu bliver slået på tromme for i Frankrig – og det er, at folk ikke længere “bør” eje deres egne huse, men lade sig stuve sammen i byerne “for at spare på benzinen”. For ingen må eje noget (jf. “Great Reset”)

Projektet er den mest effektive kontrol af frie mennesker nogensinde, og teknisk set kan et verdensdiktatur gennemføres alene gennem pengesystemet. Socialisme à la Kina?

Nu kunne det tænkes, at der ville blive uro i landene, når folk fandt ud af, hvad der var under opsejling. Så i stedet for at genenmføre ændringer gennem pengesystemer på én gang, kunne der trækkes i helt andre tråde f.eks. ved at starte en meget alvorlig krise og gennemføre “Chaos by design”, som er godt beskrevet i Gary Allens bog “Ingen tør kalde det sammensværgelse“. Og gennem “krisen” ville kontrollen med borgerne gøres total. Det hele handler nemlig om KONTROL!

Efter kaos kommer nu de digitale godtgørelsespenge for tabt fortjeneste under krisen ind på kontoen. Penge til alle – eller næsten alle. Der fabrikeres  flere penge efter behov, hvis kommende betegnelse i Schwabs verden hedder “Universal basic income“. Det kan også  oversættes med borgerløn, som egentlig er en ganske fredelig idé, der forklares i bogen  Oprør fra Midten“, skrevet af folk omkring Junibevægelsen, som i øvrigt er værd at læse.

Er det konspirationsteori? Jeg vil hellere kalde den Schwab-teori, og den er hverken ny eller helt igennem utænkelig. Medierne har kaldt det komplotisme, men de er jo altid bagud og forstår intet.  

Går det som Schwab forudser – og det er en ganske logisk  og nærliggende spådom – vil millioner af arbejdspladser hen ad vejen blive overtaget af kunstig intelligens i et omfang, hvor mennesker næsten  overflødiggøres. Intet nyt i den tanke for så vidt. Det vil betyde mangel på arbejde, men da vores økonomiske model stadigvæk hviler på forbrug, vil alle modtage borgerløn – efter behov, vel at bemærke. 

Men pas på! For ender vi i Schwab modellen, skal vi ikke tro, vi kan klatte pengene væk på tant og fjas (ingen luksus, ingen sjov). Det bliver DDR revisited i skærpet udgave. En Kina model måske?  

Der er skrevet et stort udvalg af bøger om den nye verdensordens luftige ideer, senest bogen “Great Reset” af Klaus Schwab, hvor ideerne nu endelig har taget form. Dernæst journalisten Eric Verhaeghes bog “Great Reset mythes et Réalités”, som er en saglig gennemgang af Schwabs bog med Verhaeghes fornuftige kommentarer. 


 

https://www.tietoevry.com/en/blog/2021/08/why-central-banks-are-pushing-digital-currencies/https://off-guardian.org/2021/10/01/programmable-digital-currency-the-next-stage-of-the-new-normal/

ANNONSE