Kunstbilde

Atelier Dania, kabinettkort i Det Kongelige Bibliotek. København.

Kabinettkortet, med totalformat 10,8 x 16,5 cm var i bruk fra rundt 1870, og avløste på 80- og 90-tallet visittkortet, som målte rundt 6,4 x 10 cm. Til å begynne med ble det benyttet albuminpapir, som gir en brunlig fargetone, men dette eksemplet er sannsynligvis basert på gelatin-bromid, som dominerte fra c. 1890.

De portretterte er fra høyre maleren Vilhelm Hammershøi (1864-1916), hans fru Ida f. Ilsted (1869-1949), og deres midlertidige pleiesønn Henry Madsen (1881-1921).

Atelier Dania i Lille Torvegade 2 i København skal ha vært i drift fra 1895 til c. 1898

Innehaveren, Paul Chr. Bærentzen var aktiv på flere forskjellige adresser både i København og annetsteds.

ANNONSE