Kommentar

Michelangelo study-of-christ-on-the-cross-between-the-virgin-and-st-john-the-evangelist

 

 

Det er i krisetider vi får afprøvet, hvad vi er lavet af. Om vi formår at holde fast ved os selv. Påsken har noget at sige os, hvem vi er: Korset står for frihed.

Det er ikke sådan at vi kan blive hvem vi vil. Frihed består i at indse nødvendighed. Selv Jesus bad om at slippe. Men han måtte gå hele vejen for at det som det var lagt til rette for skulle blive opfyldt. Hvis ikke Jesus var død for os havde vi ikke haft vor frihed.

Frihed er at indse det nødvendige, det som må gøres. Sådan har frihed været op gennem historien: Skyldighed. Mod forældre, mod børn, mod kongen. Slid for at skaffe brød på bordet. Det er kun vor tid som har fundet på den totale frihed. At mennesket kan blive hvad det vil.

ANNONSE

Dette er ikke frihed. Det er det modsatte og kan kun ende med en katastrofe.

Der skete noget for to tusind år siden og siden har verden ikke været den samme. Hvis noget er sat ind i verden kan det ikke omgøres. Det kan ikke tilbagekaldes. Jesu opfyldelse af sin gerning forandrede vor verden og gjordet korset til centrum. Du kan flygte fra det, benægte det, modarbejde det. Men du kan ikke omgøre det som blev sat i bevægelse og som alt roterer rundt om.

Korset blev til centrum i vor verden. Det kan du heller ikke reversere. Socialismen har forsøgt at stjæle evangeliet og gøre det til sit. Men det er menneske-til-menneske og udarter. For at noget skal blive godt må det have den tredje faktor: en Gud som gav mennesket fri vilje.

Det er dette, som er fundamentet for skaberværket: Gud gav mennesket en fri vilje. Hvis ikke kunne mennesket ikke vælge at følge hans bud. De ville blive slaver.

Folk tænker måske ikke over det. Men dette er helt fundamentalt: Jahve/Gud gav mennesket retten til at vælge.

Frihed består i retten til at sige nej. Hvis mennesket var forudbestemt til at sige ja, ville der ikke have været nogen historie.

Al historie bygger på denne grundlæggende frihed, til at sige nej til Gud.

Jesus bliver født som menneske af kød og blod. Han vil vise mennesket at hans rige ikke er af denne verden. Han gør det, Faderen har bedt ham gøre: Ofre sig for menneskene, for at de skal se hvad mennesket er i stand til: At kærligheden er stærkere end Døden.

Det er et ”powerful statement”, så kraftig at det forandret verden for altid. Siden har menneskene ikke klaret at lade være med at blive trukket til symbolet på denne handling. Og korset står der og er en påmindelse som truer alle, der vil kontrollere menneskene. De hader korset, fordi de ikke kan kontrollere det.

Korset står for frihed.

Tom Holland fortæller os i Dominion at det tog 300 år før korset blev forvandlet fra at være et symbol på tortur til at blive hvad det er i dag: Tegnet på noget som forandrede tiden.

Jesus fødes ind i en tid, hvor grækerne havde brugt deres ratio – fornuft – til at grave i tingenes bestanddele og funktoner.

Da grækerne bad Sokrates forandre mening, fordi han ødelagde ungdommen med sine spørgsmål, svarede han at “det tror jeg ikke jeg gider”. Han var slået ind på en vej det var vanskelig at afvige fra: At lede efter sandheden. Da det kom til stykket valgte han hellere at tage giftbægeret.

Kristendommen opstår i mødet mellem jødedommen og græsk/latinsk sprog og kultur. Vi – vor – civilisation er resultatet. Men kun så længe vi forstår rødderne og det som skabte os.

Al den kløgt, som fortidens fædre og kvinder har samlet op gennem generationer, er ved at gå tabt fordi vi styres af mennesker som vil nulstille samfundet og skabe en helt ny verden.

Dette er afguderi.

Du tror måske at den anomali vi lever i er et resultat af at vi lever i overflod – også på viden.

Men viden er ikke kundskab. Kundskab forudsætter forståelse.

En af USA’s klogeste hoveder, Dennis Prager, fortæller at han havde en åbenbaring som ung student på Colombia-universitet i New York. Han syntes ikke han fik noget ud af undervisningen, lærerne gav ham ikke noget. En dag han går over campus, er der en sætning som træffer ham i hovedet, på hebraisk: Visdom kommer fra frygt og bæven for Gud.

Ting er ikke enkle. De er komplekse og nogen gange er de et mysterium.

Jesus er et mysterium du aldrig bliver færdig med. Du skal lade det være et mysterium og du skal ikke slippe det. Sådan vil det forandre dig gennem årene. For både Gud og mysteriet lever i tiden.

Nogen ønsker at fjerne dette mysterium, og det som ligger bag forhænget, som arbejder på måder vi ikke forstår, men som vi føler er der, fordi mennesker er mere end kød og blod.

Derfor mener jeg det er rigtig at bruge ordet afguderi om de gigantomane planer vore ledere har for omskabelse af samfundet.

De fjerner det vi har troet på og de fjerner historien, så den fortaber sig. De unge ved næsten ingenting.

Hvis vi vil beskytte vore samfund må vi samle og bevare viden om fortiden.

Wenbins øjne udtrykker en klogskab og et intellekt som man finder hos mennesker, der har den sjælelige styrke til at stå op mod ondskaben.

Zhang Wenbin er en kinesisk student som 30. marts lagde en video op, hvor han siger at han har gennemskuet det kinesiske kommunistpartis løgne.

Since I scaled the Great Firewall, I gradually came to the realization that the Chinese Communist Party has extended its dragon claws into every corner of the world, including the collective farming [1950s], the Cultural Revolution [1966-1976], the Great Famine [1958-1961], the One-Child Policy, the Tiananmen massacre [1989], as well as the persecution of the Falun Gong [spiritual movement], and the peoples of Tibet, Hong Kong and Xinjiang

Det tog ikke lang tid før Wenbin forsvandt. Læge ved akutmodtagelsen på sygehuset i Wuhan, Ai Fen, klarede heller ikke at tie stille om hvad hun havde set. Også hun forsvandt.

Hvis nogen står for diktatur, må nogen vælge frihed. De må ofre sig. Kommunismen er et forfærdeligt system og de, som har styrke til at rejse sig mod det, har stor moralsk styrke. Det gjaldt i det gamle Sovjetunionen og det gælder Kina af i dag. Det er ikke sådan at disse systemer pludselig bliver “gode”. De besejres af en større moralsk kraft.

Har vi den kraft i dag? Forstår vi nødvendigheden af at søge og styrke den kraft? For hvis ikke er vi ilde stedt.

Kina er blevet en ”cutting edge” mellem diktatur og frihed, og vore myndigheder og medier står på den forkerte side. Det er ikke af blindhed, uvidenhed eller naivitet at NRK hver dag lovpriser Kina og minder om at USA nu har mistet flere end under 9/11. Der går en direkte linje fra studiet på Marienlyst og til maoismens glansdage blandt studenter i Norge i 70 og 80-tallet. Dette er dragesæden, som min generation såede og det utrolige er at en ny forbrydelse som har sit ophav i Kina og rammer en hel verden, bruges til at gødske den.

Dette er et meget mørkt komplot. Vi ser allerede hvordan islam har fået fodfæste i vore medier. Nu også apologi for et brutalt, imperialistisk regime.

Det er uhyggeligt.

At leve under korset er at leve i en virkelig verden. Det giver os styrke til at stå imod. Det giver os styrke til at se forskel på løgn og sandhed.

Det giver os håb.

Golgata og påskemorgen skete i tiden. Vi almindelige dødelige kan forstå Golgata, men vi har problemer med påskemorgen, som er det endelige bevis på at han var Guds søn. At kærligheden er stærkere end Døden.

Men det er helt i orden at vi ikke formår at forstå, for vi behøver ikke forstå. Vi skal ikke forstå med hovedet. Vi skal dreje hovedet i den rigtige retning og begynde at gå. Vi er mennesker og kommer ikke frem på denne måde.

Kristendommen er forankret i historien, den opstod i tiden og er bundet af tiden. Hvis vi bruger vore gode sider og vor kundskab har vi fantastiske muligheder for at skabe noget nyt og godt. Men vi må ikke lade os hypnotisere af de billeder, som vore ledere og medier forsøger at spise os af med.

Vi må indse nødvendigheden af at gøre det rigtige.

Deri ligger friheden.

ANNONSE