Kunstbilde

Andrea Mantegna (1431-1506)
Olje på lerret, 71,1 x 94 cm, Musée des Beaux-Arts de Tours.

Oppstandelsen, den tomme grav, den bortveltede stein og de besøkende kvinner er nevnt i alle de kanoniske evangelier – med noen små variasjoner. Det er bare i evangeliet etter Matthaeus det nevnes at det hadde blitt satt vakter ved graven.

Vi finner beretningen i kapitel 27, 62-66 og kapitel 28, 1-8 (DNB 1930).

Men den næste dag, som var dagen efter beredelses-dagen, kom yppersteprestene og fariseerne sammen hos Pilatus og sa: Herre! vi kommer i hu at mens denne forfører ennu var i live, sa han: Tre dager efter står jeg op. Byd derfor at de vokter graven vel til den tredje dag, forat ikke hans disipler skal komme og stjele ham og så si til folket: Han er opstanden fra de døde, og den siste forførelse bli verre enn den første. Pilatus sa til dem: Der har I vakt; gå bort og vokt graven som best I kan! De gikk bort og voktet graven sammen med vakten, efterat de hadde satt segl på stenen.

Men ved enden av sabbaten, da det lysnet mot den første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det kom et stort jordskjelv; for en Herrens engel fór ned fra himmelen og trådte til og veltet stenen fra og satte sig på den. Og han var som et lyn å se til, og hans klædning var hvit som sne; og av frykt for ham skalv de som holdt vakt, og de blev som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! jeg vet at I søker efter Jesus, den korsfestede; han er ikke her; han er opstanden, som han sa; kom og se stedet hvor han lå! Og gå avsted i hast og si til hans disipler at han er opstanden fra de døde. Og se, han går i forveien for eder til Galilea; der skal I se ham. Se, jeg har sagt eder det! Og de gikk i hast bort fra graven med frykt og stor glede, og løp avsted for å fortelle hans disipler det.

Det blir ikke skikkelig påske uten N. F. S. Grundtvigs Paaskemorgen slukker Sorgen til melodi av Ludvig Mathias Lindeman, og sunget av Kirsten Flagstad med Sigvart Fotland ved orglet i Ris kirke i Oslo. (Vi får bare holde ut at den norske teksten avviker fra Grundtvigs tekst i betydelig grad).
Grundtvigs danske originaltekst er tilgjengelig her.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også