Kopierede/fra hoften

Rosengård Malmø 16. mars 2007. Foto: Steen Raaschou

Omring Sovjets fald så svenske politikere den fagre nye verdens permanente ankomst. Aldrig mere krig eller pandemi. Skrot det hele og brug pengene til at købe stemmer med. Er der ikke nok Sverige, så henter vi dem fra et fjernt -stan land.

Madvarer? Dem ordner forsyningskæden. Jeg tør nok forudsige, at Sverige tager tilløb til at drage nogen til ansvar. Hvis Corona trækker ud, har Sverige hungersnød. Sverige producerer under halvdelen af sit fødevarebehov selv, hvor Danmark producerer fem-seks gange. Danmark bør være klar til at hjælpe med fødevarer, men Øresundsbroen bør holdes lukket og bevogtet til krisen er helt overstået.

På papperet har Sverige exempelvis en förmåga att producera allt spannmål vi behöver. Men då har hänsyn inte tagits till att tillgången på drivmedel till jordbruksmaskiner, gödningsmedel till åkrarna, material till livsmedelsförpackningar och mycket annat som krävs för upprätthålla produktion och efterföljande distribution också kan komma att strypas i en krissituation. Om det sker kan försörjningen av livsmedel i det närmaste helt stanna av.

Vi kan inte säga att vi har någon självförsörjningsgrad alls egentligen. Det blir snett att prata om ett scenario av total avspärrning och att vi då kommer att kunna äta 50 procent av det vi äter i dag, men det är ju inte heller sant. Vi är så otroligt beroende av insatsvaror till produktionen. Det gäller både för jordbruket och de led i produktionen som kommer därefter.

Produktionen av kött har gått ned särskilt drastiskt i Sverige. De senaste två decennierna har självförsörjningsgraden för nötkött minskat från 90 till 55 procent, för fläskkött från 110 till 70 procent, för lamm- och fårkött från 85 till 30 procent och för fågel från 100 till 70 procent. Sveriges självförsörjningsgrad på livsmedel extremt låg

ANNONSE