Nyt

Ny chance: 9000 afghanske asylsøgere som har fået afslag på deres ansøgninger om asyl i Sverige får i dag en ny chance af flertallet i den svenske Riksdagen. En ny chance får også Socialdemokraterna og Löfven ved valget til efteråret.

 

Dagen efter at det svenske socialdemokrati og Stefan Løfven fik en meningsmåling lige i flæsket, går de i eftermiddag ufortrødent videre på vejen mod et valgnederlag. For hvis ikke noget helt specielt sker, vil den svenske Riksdagen i eftermiddag sige ja til regeringens forslag om at give opholdstilladelse til 9000 afghanske asylsøgere som tidligere har fået afslag.

Sagen har delt Sverige. Det vil være en fejl at sige at Sverige er delt i to, de som er for at de 9000 afghanske «uledsagede» mænd (tidligere omtalt som børn) skal have lov til at blive, og de som mener, de skal sendes hjem. Majoriteten af svenskerne holder – måske klogt nok – kæft, mens en svært højlydt og indflydelsesrig alliance af asylaktivister, socialister, kommunister og humanister i flere uger har demonstreret på alle mulige måder.

ANNONSE

Du kan læse alle dokumenterne i Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd – Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU49.

«De som fået afslag, må forlade landet», sagde Sveriges statsminister i april 2018 (se her og her), efter at meningsmålingerne viste at hans mindretalsregering og dens politik lå til at tabe stort ved efterårets rigsdagsvalg.

Moderaterna (M) og Sverigedemokraterna (SD) er selvsagt imod denne kovending. Fra tirsdagens debat i Riksdagen sakser vi følgende. Elisabeth Svantesson (M) først:

… Jeg har i flere tilfælde hørt statsminister Stefan Löfven säga at et ja skal vara et ja och et nej ska vara et nej. Men alligevel står vi nu her. Nu vil Socialdemokraterna göra avsteg från den individuella asylprövningen och bevilja uppehållstillstånd till 9 000 unga vuxna som alla, var och en, har fått sin sak prövad och fått nej. Alla de legitima prövningar som gjorts och de beslut som fattats av statstjänstemän i förvaltningen som gäller de här individerna ska nu ogiltigförklaras. Ett nej betyder alltså inte ett nej utan har i stället blivit ett ja eller åtminstone ett kanske, tvärtemot vad Stefan Löfven, Magdalena Andersson och Heléne Fritzon tidigare har sagt. Det stärker inte trovärdigheten hos Socialdemokraternas migrationspolitik.

… Kostnaden kommer enligt regeringens beräkningar att uppgå till ungefär 3 miljarder över en treårsperiod. Detta är den statsfinansiella kostnaden, alltså vad man kan läsa i budgeten på olika utgiftsområden.

Så til SDs Markus Wiechel:

Förslaget tilsidesätter allting som är självklart när man lever i en rättsstat och när man har en reglerad migrationspolitik. Det åsidosätter vårt huvudsakliga uppdrag som svenska riksdagsledamöter, att tjäna våra väljare och vårt land. Jag kan inte i min vildaste fantasi förstå hur man tänker när man väljer att lägga miljarder av våra gemensamma tillgångar på de 9 000 individerna som helt saknar asylskäl.

Det handlar om personer som till 99,4 procent är män. 78 procent av dem har fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket och 0 procent har giltiga id-handlingar.

Den så kallade feministiska regeringen prioriterar 9 000 i huvudsak män med bakgrund från Afghanistan framför våra pensionärer, skolelever, poliser och sjuka. Den prioriterar dessa 9 000 framför en återupprättad välfärd och framför en återställd trygghet på våra gator och torg. Den prioriterar detta framför nödvändiga satsningar på infrastruktur, bostadsbyggande och svensk ekonomi i form av stöd till exempelvis näringslivet. Det är sådant som faktiskt kan stärka den svenska ekonomin och kan se till att vi får en ekonomi som kan bistå med hjälp till nödlidande runt om i världen. Den skulle också kunna stärka välfärden här i Sverige.

Fru ordfører! Det her er ikke en socialdemokratisk politik. Det er ikke en liberal politik. Det er ikke en socialistisk politik. Det er endnu mindre en grøn politik. Alligevel vælger man at foretage en sådan prioritering. For mig er det fuldkomment galt.

Kristdemokraternas Roland Utbult bjöd på sång om kärlek som «övervinner had»og sa også følgende:

En bild av dessa 9 000 personer är att de våldsbenägna våldtäktsmän. Ofta följs sådana beskrivningar av olika invektiv om muslimer. Det är ett ganska ruggigt sätt att beskriva de här personerna på. Naturligtvis finns det de som misskött sig. En del är våldsbenägna, andra vill inte anpassa sig och några håller på med droger. Men de lär inte få stanna. Många kommer att få nej när de söker en sista gång i samband med den här möjligheten. Många, som uppfyller kriterierna, kommer att få ja.

Samfundsdebattøren og bloggeren Merit Wager som tidligere har arbejdet i det svenske indvandrerbureaukratis højborg, Migrationsvärket, har gentagne gange advaret om at de svenske gymnasiekrav gør at det er tvivlsomt om nogen af disse nogensinde vil kunne få sig en uddannelse. Hun afslutter sin sidste kommentar med denne salve:

Den her beslutning kommer til at gå over i historien som noget af det mest mærkelige og forkastelige taget af en stor del af Sveriges rigsdag. Det kommer at få betydeligt større og værre konsekvenser end de, som gennem deres tilsyneladende ”medmenneskelighed” den 7. juni 2018 stemmer det igennem, har forstået.

Debatten begynder i aften. Sagen vil blive opdateret.

Lenker:

 

ANNONSE