Nyt

Kirken havde et helt nyt orgel til 4 millioner. Det er totalt ødelagt. Det samme er store dele af interiøret. Foto: Facebook

Nat til 20. februar brandt Dombås kirke. En måned senere forsøger nogen at antænde Sel kirke i Gudbrandsdalen. Det viser sig at være en muslim der vil hævne skænding af en Koran.

Sigtede for kirkebranden «var vred og forbandet fordi en norsk mand har sat ild til Koranen»

Manden (28), som er sigtet for kirkebranden på Dombås ville hævne, at en norsk mand havde sat ild på Koranen.

Han blev natten til lørdag pågrebet på Dombås, og samme dag fængslet for fire uger for branden på Dombås og forsøg på antænding af kirken i Sel. Branden i Dombås kirke skete 20. februar. Sel kirke blev forsøgt antændt 19. marts. Mannen har erkjent straffskyld.

“Han har angivet som grund til handlingerne at han var vred og forbandet, fordi en norsk mand havde sat ild på Koranen, uden at politiet har gjort noget ved det.” skriver Hedmarken tingsret i fængslingskendelsen.

Den 28-årige “bor [..] i Nord-Gudbrandsdal”, skriver NTB, men hans navn tilsiger at han har indvandrerbaggrund fra Mellemøsten eller Afrika.

Sigtede er uden arbejde og forsørgelsesansvar.

Retten mente, at der var “adskillige grunde til mistanke om at sigtede har forholdt sig som beskrevet i sigtelsen. Retten har ved sin vurdering lagt vægt på sigtedes egen erkendelse, de oplysninger som fremkommer i dok 09,03, samt de fund som er gjort med hensyn til sandsynlig sammenfaldende fremgangsmåde ved forsøg på brandstiftelse i Sel kirke og brandstiftelsen i Dombås kirke én måned tidligere.”

ANNONSE

Hedmark tingsret mente, at fængsling var nødvendig “for at hindre at sigtede på ny begår en strafbar handling af tilsvarende karakter”.

Politiet opfatter sigtede som psykisk ustabil, og “også dette forhold medfører at der foreligger stærk grad af sandsynlighed for nye strafbare forhold dersom han løslades”, skriver retten.

Retten mener, at varetægtsfængsling for fire uger ikke er uforholdsmæssig og lægger blandt andet vægt på at “det drejer sig om alvorlig kriminalitet”.

Dersom den 28-årige domfældes efter sigtelsen risikerer han en længere ubetinget fængselsstraf, påpeger retten.

 

ANNONSE