Nyt

Den tyske forfatningsdomstol fastslår i en kendelse, som blev kundgjort onsdag, at paragraf 217 i straffeloven, som siden 2015 forbyder forretningsmæssig dødshjælp, er grundlovsstridig.

Individets selvbestemmelse omfatter retten til selvvalgt død, herunder også retten til at søge dødshjælp og modtage en sådan hjælp, dersom den tilbydes, konkluderer domstolen.

Die Welt skriver:

Forfatningsdommerne erklærede derfor forbuddet mod forretningsmæssig dødshjælp i straffelovens paragraf 217 for ugyldig. Samtidig hedder det i begrundelsen, at der ikke deraf følger, at lovgiverne ikke har ret til at regulere retten til dødshjælp.

Dommen indebærer ikke, at nogen har krav på dødshjælp, ej heller at nogen er forpligtet til at give den, men Tysklands forfatningsdomstol åbner altså med dette alligevel for kommerciel dødshjælp.

ANNONSE