LEDER

Et flertall i Folketinget ønsker at Straffelovrådet skal se på paragraf 266b, den såkalte racismeparagrafen, for å vurdere anvendelsen og om den skal ændres.

Det sker efter at Ole Flemming Nielsen ble dømt til bøder for at ha sagt noget som i dag må regnes som nærmest elementært. Sammenligningen mellom nazisme og islamisme, ja selve det historiske slægtskab, er god latin, selv om domstolene ikke har fået det med sig.

Hvor kommer § 266b fra? Den var er et svar på Krystalnatten 9 november 1938, da nazistene laget en pogrom mot tyske jøder, som helt savnet spontanitet.

Den ene nat blev 91 jøder tæsket ihjel, 200 synagoger brændt ned og 7.500 jødiske forretninger smadret, og som reaktion på Tysklands racistiske vold og anti-semitiske propaganda opstod der et behov for at forhindre, at lignende grusomheder ville finde sted.

Da § 266 b blev skabt i 1939, lød den:

»Den, der ved udbredelse af falske rygter eller beskyldninger forfølger eller ophidser til had mod en gruppe af den danske befolkning på grund af dens tro, afstamning eller statsborgerskab, straffes med hæfte eller under formildende omstændigheder med bøde. Er rygterne eller beskyldningerne fremsat i trykt skrift eller på anden måde, hvorved de er nået ud til en større kreds, er straffen hæfte eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 1 år.«

Det er bemærkelsesverdig at det i hele perioden fra 1939 – 1971 kun blev avsagt én dom: og den var mod en nazistinspirered journalist som skrev antisemittisk.

Det samme år – 1971 – ble paragrafen ændret og nu ble loven penset ind på det antiracistiske spor som vi kender så altfor godt.

»Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.«

Ændringen var i tråd med den antiracistiske konvensjon som FN havde vedtaget. Nu begynder det løb som munder ud i den politiske korrækthed, der race blir standin for en række andre fenomen: kultur, religion og seksualitet. Denne sammenkobling gjorde ordet race til et meget potent våben.

Loven la op til at højrefløjen fik ytringsfriheden i gave. Det blev højrefløjen som blev dens forsvarer. Prisen var at bli rullet i fjær og tjære som racist.

Men nu virker bøderne som en provokasjon, stilt op mot virkeligheden. Dagbødene Flemming Nielsen er ilagt strider mot retsbevisstheden.

Det er i hovedsag muslimer som nyder godt av 266b. Er dette en beskyttelse som fremmer deres integration i samfundet?

Den juridiske tænketank Justitia lavede i 2015 en opgørelse over racismesager fra år 2000 til 2014. Den viste, at det især er udtalelser om muslimer, der fylder i statstikken over domme for racisme. Mens ni af sagerne omhandlede nedværdigende udtalelser om jøder, 11 omhandlede udtalelser om sorte, og 27 omhandlede »andre«, heriblandt seksuelle minoriteter, handlede 38 sagerne specifikt om muslimer.

..

»Opgørelsen viser, at den i højere grad bliver brugt til at straffe udtalelser mod troende end andre grupper, i særdeleshed udtalelser mod muslimer,« siger direktør i tænketanken Jacob Mchangama.

Retsbeskyttelsen virker som en favorisering og den virker ekstra umusikalsk hvis man ser den op mod det stærke jødehad og generelle motvilje mot det moderne samfund, også dets indbyggere. I særdeleshed frie kvinder.

ANNONSE

Retsbeskyttelsen gir muslimer følelsen av immunitet, at de ikke trænger anstrenge seg for å godta de verdier de ikke liger.

Det er ikke godt for tilliden i samfundet.

 

 

 

http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE8449150/skal-det-vaere-i-orden-at-kalde-hinanden-for-nazister-perkere-voldtaegtsforbrydere-og-barnemordere/

 

 

 

ANNONSE

2 svar til “Hvordan ble 266b til?”

  1. Glennie Sørensen siger:

    Hvis Satan var eksisterede og han ønskede at skrive en bibel, som var i hans ånd, ville han skrive Koranen, det der står i den, er udtænkt af en person, som er ondskaben selv, og som ønsker menneskeheden skal have en forsmag på Helvede, før de dør, og skal være i det ægte helvede resten af evigheden…
    Islam = med helvede på jord, selv for dem der tror på det ondskabsfulde sludder, men især for de ikke troende, kvinder, piger og dyr…

  2. Ivan Dybdal siger:

    Dommen er uforståelig. Det giver ikke mening som anklageren og vel også dommeren, at sige at man ikke må kritisere den unævnelige religion og så samtidig sige, at samme unævnelige religion ikke kan skelnes fra samme unævnelige religion som ideologi.
    Scientologi er en religion (ihvertfald i egen opfattelse). Oprindelig var scientologis registrering som religion i USA et fif for at opnå skattefrihed, som religioner